80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

28. 08. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Harar

Známkové územia - Harar
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 25. 10. 2013 11:25

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na miestne provizórne známky používané v etiópskom meste Harar v roku 1905.


Harar, mesto v Etiópii s tisícročnou históriou, sa do chýbeniek zberateľov známkových území (ZZ) dostal už v roku 1905, teda o 6 rokov skôr ako neďaleká známejšia Dire Dawa.

Známkové územia - Harar


V roku 1905 sa v Etiópii začala používať francúzska mena, v Addis Abebe a Harare boli na dovtedajšie známky v januári pritlačené nové hodnoty (Sc. 43 - 49), používané potom v celej krajine, teda pre zberateľov ZZ zaujímavé nie sú. V Harare ich pre spoločnosť Alfréda Ilga, stavajúcu železnicu z Addis Abeby do Djibouti a prevádzkujúcu poštu, tlačil vydavateľ A. Michel. Obaja pochádzali zo Švajčiarska.

Známkové územia - Harar   Známkové územia - Harar   Známkové územia - Harar   Známkové územia - Harar   Známkové územia - Harar   Známkové územia - Harar   Známkové územia - Harar


Už po 3 týždňoch sa však najnižšie nominálne hodnoty v Harare minuli, tak Michel vyrobil ešte miestne provizória, o ktorých tu hovoríme. 24. januára 1905 vznikla prvá emisia miestnych provizórií (Sc. 50 - 52, 54B),

Známkové územia - Harar   Známkové územia - Harar


z úsporných dôvodov boli z jednej ½ g. známky vyrobené dve po 5 c/m (Sc. 54), prítlač je buď modrá, alebo fialová,

Známkové územia - Harar   Známkové územia - Harar   Známkové územia - Harar   Známkové územia - Harar


v apríli, pre veľký záujem, bola vydaná emisia posledná (Sc. 55-6).

Známkové územia - Harar   Známkové územia - Harar


Aj keď za miestnymi vydaniami sú zrejme obchodné aktivity vydavateľa, nie je pochýb o tom, že známky sa skutočne v Harare používali. Obálka na obrázku, odoslaná z Hararu 18. júna 1905, bola doručená 15. júla 1905 do švajčiarskeho Bernu. Keďže Etiópia ešte nebola členom UPU, na obálke môžeme vidieť aj známku Francúzskeho Somálska, kadiaľ zásielka tranzitovala.

Známkové územia - Harar


Celistvosť na ďalšom obrázku bola poslaná do Addis Abeby na Vianoce roku 1905.

Známkové územia - Harar


V roku 1908 vstúpila Etiópia do UPU, s miestnymi provizóriami sa stretávame v Etiópii už len v roku 1911 v meste Dire Dawa (Sc. 94 – 100).

Známkové územia - Harar

Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov