Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Džibuti (Džibutsko)

Známkové územia - Džibuti (Džibutsko)
Autor: Marián Kováč
Publikované: 11. 06. 2021 15:25

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštové známky používané na území dnešného štátu Džibutsko v severovýchodnej Afrike.


Džibutsko


Džibuti (Džibutsko) leží v blízkosti Hornovho mysu, na západ od Adenského zálivu a južne od Červeného mora. Susedí s Eritreou na severe, Etiópiou na západe, Somálskom na juhu a svojim územím obopína menší záliv Tadjoura. Krajina má celkovú rozlohu 23 200 km2, čo je takmer polovica rozlohy Slovenska. Je prevažne obývaná dvoma moslimskými etnickými skupinami, Afarmi na severe a Somálčanmi (Issa) na juhu.

Známkové územia - Džibutsko

Počas zápasu o Afriku v 19. storočí vzrastal záujem Francúzska o oblasť na juhu Červeného mora a 11. marca 1862 podpísali zmluvu s miestnymi vládcami Afaru o odkúpení prístavu Obock. Francúzi tam vybudovali uhoľnú zásobovaciu stanicu pre parníky, ktoré museli dovtedy kupovať uhlie v britskom prístave Aden. Význam Obocku vzrástol po otvorení Suezského prieplavu v roku 1869.

V období 1883 až 1887 podpísalo Francúzsko ďalšie zmluvy s vtedajšími somálskymi a afarskými vládnucimi sultánmi, ktoré mu umožňovali rozšíriť protektorát na celý Tadjourský záliv.

Na poštovú službu boli 1. februára 1892 známky francúzskych kolónií pretlačené ručnou pečiatkou v dvoch prevedeniach nápisom OBOCK.

Neskôr boli až do 6. apríla dodatočne pretláčané novou nominálnou hodnotou.

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

List poslaný 13. 3. 1892 z Obocku do Antverp (Anvers) v Belgicku.


Známkové územia - Džibutsko

Zberateľsky motivovaný doporučený list poslaný 12. 4. 1892 z Obocku do Cherbourgu vo Francúzsku,
tranzitná pečiatka „LA REUNION A MARSEILLE L.V. No.3“ použitá na parníku 12. 4. 1892.


Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný 29. 11. 1892 z Obocku do Neuilly,
tranzitná pečiatka TOULON 13. 12. 92.


V novembri 1892 boli vydané definitívne známky spoločného francúzskeho koloniálneho vzoru s nápisom OBOCK.

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný 11. 12. 1892 z Obocku do Paríža,
tranzitná pečiatka „LA REUNION A MARSEILLE L.V. No.3“ použitá na parníku 11. 12. 1892.


Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný 10. 2. 1894 z Obocku do Saint-Dizier vo Francúzsku,
tranzitná pečiatka „LA REUNION A MARSEILLE L.V. No.4“ použitá na parníku 10. 2. 1894.


V priebehu rokov 1893-94 boli vydané ďalšie definitívne známky s nápisom OBOCK.

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

List poslaný 15. 3. 1894 z Obocku do Toulonu vo Francúzsku,
tranzitná pečiatka „LA REUNION A MARSEILLE L.V. No.1“ použitá na parníku 15. 3. 1894,
na zadnej strane obálky tranzitná pečiatka MARSEILLE 26. 3. 94
a príchodzia pečiatka TOULON 26. 3. 94.


V roku 1894 sa koloniálna správa a uhoľná stanica presunuli do novozaloženého prístavu na juhu zálivu, modernejšieho a bezpečnejšieho mesta Djibouti.

Časť známok Obocku sa v decembri 1893 a začiatkom roka 1894 pretlačila ručnou pečiatkou s písmenami DJ, respektíve s nápisom DJIBOUTI. Zostávajúce známky Obocku zostali v platnosti.

Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný 7. 3. 1894 z Djibouti do Arcis-sur-Aube vo Francúzsku,
tranzitná pečiatka „LA REUNION A MARSEILLE L.V. No.1“ použitá na parníku 15. 3. 1894.


Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný 27. 4. 1894 z Djibouti do Stadthagen v Nemecku,
tranzitná pečiatka „LA REUNION A MARSEILLE L.V. No.2“ použitá 10. 5. 1894,
na zadnej strane obálky tranzitná pečiatka OBOCK 10. 5. 94
a príchodzia pečiatka STADTHAGEN 23. 5. 94.


V roku 1894 boli vydané definitívne známky s nápisom PROTECTORAT DE LA COTE DES SOMALIS / DJIBOUTI.

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

List poslaný 8. 2. 1900 z Djibouti do Dar es Salaam.


Známkové územia - Džibutsko

Poštový lístok poslaný doporučene 22. 5. 1901 z Djibouti do Sfax v Tunise,
tranzitná pečiatka MARSEILLE 4. 6. 01
a príchodzia pečiatka SFAX 8. 6. 1901.


Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

Zberateľsky motivovaný doporučený list poslaný 28. 11. 1901 z Djibouti do Hanoi,
na zadnej strane obálky tranzitná pečiatka SAIGON COCHINCHINE 1. 1. 02
a príchodzia pečiatka HANOI TONKIN 8. 1. 02.


V roku 1902 sa protektorát zmenil na kolóniu a premenoval na Francúzske Somálsko (Côte française des Somalis). Od 20. júla boli vydávané definitívne známky s nápisom COTE FRANCAISE DES SOMALIS.

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

Poštový lístok poslaný doporučene 1. 3. 1904 z Djibouti do Madridu,
tranzitná pečiatka „LA REUNION A MARSEILLE L.U. No.161“ použitá 4. 3. 04
a príchodzia pečiatka MADRID 18. 3. 04.


Význam prístavu Džibuti vzrástol po dokončení Etiópsko-džibutskej železnice, ktorá bola postavená v rokoch 1894-1917 s cieľom spojiť hlavné mesto Etiópie Addis Abeba s Francúzskym Somálskom a poskytovala vnútrozemskej Etiópii jediný prístup k moru. Pôvodne bola železnica ovládaná Francúzmi a slúžila ako francúzska exkláva v Etiópii, ale v roku 1909 bola znárodnená.

Známkové územia - Džibutsko

Keďže Etiópia nebola až do roku 1908 členom UPU (Svetová poštová únia), medzinárodné poštové zásielky sa dodatočne dofrankovávali známkami Francúzskeho Somálska, respektíve Obocku alebo Djibouti.

Známkové územia - Džibutsko

Poštový lístok poslaný 16. 10. 1898 z Hararu do Valence sur Rhone vo Francúzsku,
tranzitná pečiatka DJIBOUTI 14. 4. 1900 a ADEN 18. 4. 1900
a príchodzia pečiatka VALENCE 28. 4. 1900.


Známkové územia - Džibutsko

Poštový lístok poslaný doporučene 30. 8. 1903 z Hararu do Bazileja vo Švajčiarsku,
tranzitná pečiatka DJIBOUTI 1. 9. 1903 a príchodzia pečiatka BASEL 14. 9. 1903.


Známkové územia - Džibutsko

List poslaný 14. 3. 1903 z Hararu do Paríža, tranzitná pečiatka DJIBOUTI 2. 5. 1903.


Po prijatí Etiópie do UPU v novembri 1908 sa známky Francúzskeho Somálska prestali na dofrankovávanie medzinárodných zásielok používať.

Vydávanie známok pokračovalo s nezmeneným názvom COTE FRANCAISE DES SOMALIS.

Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný 6. 9. 1933 z Djibouti do Limy v Peru,
tranzitná pečiatka FRIEDRICHSHAFEN 30. 9. 33,
fialový kašet prepravy vzducholoďou Graf Zeppelin - stanica Friedrichshafen.
Na zadnej strane obálky tranzitná pečiatka MARSEILLE 25. 9. 33,
tranzitná pečiatka ARICA 9. 10. 33 a príchodzia pečiatka LIMA 16. 10. 33.


Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

List poslaný 12. 12. 1935 z Djibouti do Prahy,
na zadnej strane obálky tranzitná pečiatka ALEXANDRIE 17. 12. 35,
tranzitná pečiatka AΘNAI (Atény) 18. 12. 35 a príchodzia pečiatka PRAHA 22. 12. 35.


Počas druhej svetovej vojny vydala v roku 1941 Pétainovská vláda vo Vichy známky s nápisom COTE FRANCAISE DES SOMALIS, ale tie sa vo Francúzskom Somálsku nepoužívali.

Známkové územia - Džibutsko

Slobodné Francúzsko (France Libre) bola exilová vláda vedená Charlesom de Gaullom počas druhej svetovej vojny a jej vojenské sily, ktoré pokračovali v boji proti Nemecku po páde Francúzska. Vláda postupne získala podporu v niekoľkých francúzskych kolóniách v Afrike a taktiež aj vo Francúzskom Somálsku.

Pre poštové použitie boli vydané známky s dodatočným nápisom FRANCE LIBRE, respektíve pretlače na somálskych známkach s rovnakým nápisom. Po skončení druhej svetovej vojny sa používali súbežne so známkami Francúzskeho Somálska COTE FRANCAISE DES SOMALIS.

Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 6. 8. 1949 z Djibouti do Milána.


Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 8. 7. 1966 z Djibouti do Asnieres,
na zadnej strane obálky príchodzia pečiatka ASNIERES 11. 7. 1966.


Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 5. 7. 1967 z Djibouti do Ríma.


Dňa 19. marca 1967 sa konalo referendum, ktoré malo určiť ďalší osud územia. Výsledky podporili pokračujúci, ale voľnejší vzťah s Francúzskom. Krátko po referende sa Francúzske Somálsko premenovalo na Francúzske územie Afarov a Issov (Territoire français des Afars et des Issas).

Prvé známky s novým názvom boli vydané 21. augusta 1967.

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 15. 11. 1967 z Djibouti do New Yorku,
fialový kruhový kašet riaditeľstva Pošty a telekomunikácií.


Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 17. 12. 1974 z Djibouti do Addis Abeba.


Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 31. 5. 1977 z Djibouti do La Rochelle vo Francúzsku.


O desať rokov neskôr sa konalo ďalšie referendum. To rozhodlo o nezávislej Džibutskej republike, vyhlásenej 27. júna 1977 a pomenovanej podľa jej hlavného mesta.

Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

Vlajka a štátny znak Džibuti (Džibutska).


V ten istý deň 27. 6. boli vydané dve definitívne známky s názvom krajiny REPUBLIQUE DE DJIBOUTI a taktiež sa zásoby predchádzajúcich známok pretlačili rovnakým nápisom.

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

Obálka prvého dňa (FDC) vydaná 27. 6. 1977.


Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 16. 10. 1977 z Djibouti do Saint-Jean-de-Liversay.


Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 5. 7. 1979 z Djibouti do Paríža.


Na začiatku 90. rokov viedlo napätie okolo vládneho zastúpenia k ozbrojenému konfliktu, ktorý sa skončil v roku 2000 dohodou o rozdelení moci medzi vládnucou stranou a opozíciou.

Džibuti (Džibutsko) je multietnický národ s populáciou viac ako 921 804 obyvateľov. Somálčina a arabčina sú dva úradné jazyky krajiny. Asi 94% obyvateľov vyznáva oficiálne náboženstvo islam, ktorý prevláda v tejto oblasti už viac ako tisíc rokov.

Džibuti (Džibutsko) je strategicky umiestnené v blízkosti najrušnejších námorných trás na svete a kontroluje prístup k Červenému moru a Indickému oceánu. Slúži ako kľúčové zásobovacie a prekladacie stredisko a taktiež je hlavným námorným prístavom pre dovoz a vývoz do susednej Etiópie.
Zdroje:


© Wikipedia.org

© Katalóg Michel: Nordafrika 2014

© Katalóg Scott 2017

© Internet
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov