The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - Djibouti

Postage stamp territories - Djibouti
Author: Marián Kováč
Published: 11. 06. 2021 15:25

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Article from the field of stamp territories focused on the postage stamps used in the territory of the present State of Djibouti in North-East Africa.


Džibutsko


Džibuti (Džibutsko) leží v blízkosti Hornovho mysu, na západ od Adenského zálivu a južne od Červeného mora. Susedí s Eritreou na severe, Etiópiou na západe, Somálskom na juhu a svojim územím obopína menší záliv Tadjoura. Krajina má celkovú rozlohu 23 200 km2, čo je takmer polovica rozlohy Slovenska. Je prevažne obývaná dvoma moslimskými etnickými skupinami, Afarmi na severe a Somálčanmi (Issa) na juhu.

Známkové územia - Džibutsko

Počas zápasu o Afriku v 19. storočí vzrastal záujem Francúzska o oblasť na juhu Červeného mora a 11. marca 1862 podpísali zmluvu s miestnymi vládcami Afaru o odkúpení prístavu Obock. Francúzi tam vybudovali uhoľnú zásobovaciu stanicu pre parníky, ktoré museli dovtedy kupovať uhlie v britskom prístave Aden. Význam Obocku vzrástol po otvorení Suezského prieplavu v roku 1869.

V období 1883 až 1887 podpísalo Francúzsko ďalšie zmluvy s vtedajšími somálskymi a afarskými vládnucimi sultánmi, ktoré mu umožňovali rozšíriť protektorát na celý Tadjourský záliv.

Na poštovú službu boli 1. februára 1892 známky francúzskych kolónií pretlačené ručnou pečiatkou v dvoch prevedeniach nápisom OBOCK.

Neskôr boli až do 6. apríla dodatočne pretláčané novou nominálnou hodnotou.

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

List poslaný 13. 3. 1892 z Obocku do Antverp (Anvers) v Belgicku.


Známkové územia - Džibutsko

Zberateľsky motivovaný doporučený list poslaný 12. 4. 1892 z Obocku do Cherbourgu vo Francúzsku,
tranzitná pečiatka „LA REUNION A MARSEILLE L.V. No.3“ použitá na parníku 12. 4. 1892.


Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný 29. 11. 1892 z Obocku do Neuilly,
tranzitná pečiatka TOULON 13. 12. 92.


V novembri 1892 boli vydané definitívne známky spoločného francúzskeho koloniálneho vzoru s nápisom OBOCK.

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný 11. 12. 1892 z Obocku do Paríža,
tranzitná pečiatka „LA REUNION A MARSEILLE L.V. No.3“ použitá na parníku 11. 12. 1892.


Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný 10. 2. 1894 z Obocku do Saint-Dizier vo Francúzsku,
tranzitná pečiatka „LA REUNION A MARSEILLE L.V. No.4“ použitá na parníku 10. 2. 1894.


V priebehu rokov 1893-94 boli vydané ďalšie definitívne známky s nápisom OBOCK.

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

List poslaný 15. 3. 1894 z Obocku do Toulonu vo Francúzsku,
tranzitná pečiatka „LA REUNION A MARSEILLE L.V. No.1“ použitá na parníku 15. 3. 1894,
na zadnej strane obálky tranzitná pečiatka MARSEILLE 26. 3. 94
a príchodzia pečiatka TOULON 26. 3. 94.


V roku 1894 sa koloniálna správa a uhoľná stanica presunuli do novozaloženého prístavu na juhu zálivu, modernejšieho a bezpečnejšieho mesta Djibouti.

Časť známok Obocku sa v decembri 1893 a začiatkom roka 1894 pretlačila ručnou pečiatkou s písmenami DJ, respektíve s nápisom DJIBOUTI. Zostávajúce známky Obocku zostali v platnosti.

Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný 7. 3. 1894 z Djibouti do Arcis-sur-Aube vo Francúzsku,
tranzitná pečiatka „LA REUNION A MARSEILLE L.V. No.1“ použitá na parníku 15. 3. 1894.


Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný 27. 4. 1894 z Djibouti do Stadthagen v Nemecku,
tranzitná pečiatka „LA REUNION A MARSEILLE L.V. No.2“ použitá 10. 5. 1894,
na zadnej strane obálky tranzitná pečiatka OBOCK 10. 5. 94
a príchodzia pečiatka STADTHAGEN 23. 5. 94.


V roku 1894 boli vydané definitívne známky s nápisom PROTECTORAT DE LA COTE DES SOMALIS / DJIBOUTI.

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

List poslaný 8. 2. 1900 z Djibouti do Dar es Salaam.


Známkové územia - Džibutsko

Poštový lístok poslaný doporučene 22. 5. 1901 z Djibouti do Sfax v Tunise,
tranzitná pečiatka MARSEILLE 4. 6. 01
a príchodzia pečiatka SFAX 8. 6. 1901.


Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

Zberateľsky motivovaný doporučený list poslaný 28. 11. 1901 z Djibouti do Hanoi,
na zadnej strane obálky tranzitná pečiatka SAIGON COCHINCHINE 1. 1. 02
a príchodzia pečiatka HANOI TONKIN 8. 1. 02.


V roku 1902 sa protektorát zmenil na kolóniu a premenoval na Francúzske Somálsko (Côte française des Somalis). Od 20. júla boli vydávané definitívne známky s nápisom COTE FRANCAISE DES SOMALIS.

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

Poštový lístok poslaný doporučene 1. 3. 1904 z Djibouti do Madridu,
tranzitná pečiatka „LA REUNION A MARSEILLE L.U. No.161“ použitá 4. 3. 04
a príchodzia pečiatka MADRID 18. 3. 04.


Význam prístavu Džibuti vzrástol po dokončení Etiópsko-džibutskej železnice, ktorá bola postavená v rokoch 1894-1917 s cieľom spojiť hlavné mesto Etiópie Addis Abeba s Francúzskym Somálskom a poskytovala vnútrozemskej Etiópii jediný prístup k moru. Pôvodne bola železnica ovládaná Francúzmi a slúžila ako francúzska exkláva v Etiópii, ale v roku 1909 bola znárodnená.

Známkové územia - Džibutsko

Keďže Etiópia nebola až do roku 1908 členom UPU (Svetová poštová únia), medzinárodné poštové zásielky sa dodatočne dofrankovávali známkami Francúzskeho Somálska, respektíve Obocku alebo Djibouti.

Známkové územia - Džibutsko

Poštový lístok poslaný 16. 10. 1898 z Hararu do Valence sur Rhone vo Francúzsku,
tranzitná pečiatka DJIBOUTI 14. 4. 1900 a ADEN 18. 4. 1900
a príchodzia pečiatka VALENCE 28. 4. 1900.


Známkové územia - Džibutsko

Poštový lístok poslaný doporučene 30. 8. 1903 z Hararu do Bazileja vo Švajčiarsku,
tranzitná pečiatka DJIBOUTI 1. 9. 1903 a príchodzia pečiatka BASEL 14. 9. 1903.


Známkové územia - Džibutsko

List poslaný 14. 3. 1903 z Hararu do Paríža, tranzitná pečiatka DJIBOUTI 2. 5. 1903.


Po prijatí Etiópie do UPU v novembri 1908 sa známky Francúzskeho Somálska prestali na dofrankovávanie medzinárodných zásielok používať.

Vydávanie známok pokračovalo s nezmeneným názvom COTE FRANCAISE DES SOMALIS.

Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný 6. 9. 1933 z Djibouti do Limy v Peru,
tranzitná pečiatka FRIEDRICHSHAFEN 30. 9. 33,
fialový kašet prepravy vzducholoďou Graf Zeppelin - stanica Friedrichshafen.
Na zadnej strane obálky tranzitná pečiatka MARSEILLE 25. 9. 33,
tranzitná pečiatka ARICA 9. 10. 33 a príchodzia pečiatka LIMA 16. 10. 33.


Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

List poslaný 12. 12. 1935 z Djibouti do Prahy,
na zadnej strane obálky tranzitná pečiatka ALEXANDRIE 17. 12. 35,
tranzitná pečiatka AΘNAI (Atény) 18. 12. 35 a príchodzia pečiatka PRAHA 22. 12. 35.


Počas druhej svetovej vojny vydala v roku 1941 Pétainovská vláda vo Vichy známky s nápisom COTE FRANCAISE DES SOMALIS, ale tie sa vo Francúzskom Somálsku nepoužívali.

Známkové územia - Džibutsko

Slobodné Francúzsko (France Libre) bola exilová vláda vedená Charlesom de Gaullom počas druhej svetovej vojny a jej vojenské sily, ktoré pokračovali v boji proti Nemecku po páde Francúzska. Vláda postupne získala podporu v niekoľkých francúzskych kolóniách v Afrike a taktiež aj vo Francúzskom Somálsku.

Pre poštové použitie boli vydané známky s dodatočným nápisom FRANCE LIBRE, respektíve pretlače na somálskych známkach s rovnakým nápisom. Po skončení druhej svetovej vojny sa používali súbežne so známkami Francúzskeho Somálska COTE FRANCAISE DES SOMALIS.

Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 6. 8. 1949 z Djibouti do Milána.


Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 8. 7. 1966 z Djibouti do Asnieres,
na zadnej strane obálky príchodzia pečiatka ASNIERES 11. 7. 1966.


Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 5. 7. 1967 z Djibouti do Ríma.


Dňa 19. marca 1967 sa konalo referendum, ktoré malo určiť ďalší osud územia. Výsledky podporili pokračujúci, ale voľnejší vzťah s Francúzskom. Krátko po referende sa Francúzske Somálsko premenovalo na Francúzske územie Afarov a Issov (Territoire français des Afars et des Issas).

Prvé známky s novým názvom boli vydané 21. augusta 1967.

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 15. 11. 1967 z Djibouti do New Yorku,
fialový kruhový kašet riaditeľstva Pošty a telekomunikácií.


Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 17. 12. 1974 z Djibouti do Addis Abeba.


Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 31. 5. 1977 z Djibouti do La Rochelle vo Francúzsku.


O desať rokov neskôr sa konalo ďalšie referendum. To rozhodlo o nezávislej Džibutskej republike, vyhlásenej 27. júna 1977 a pomenovanej podľa jej hlavného mesta.

Známkové územia - Džibutsko
Známkové územia - Džibutsko

Vlajka a štátny znak Džibuti (Džibutska).


V ten istý deň 27. 6. boli vydané dve definitívne známky s názvom krajiny REPUBLIQUE DE DJIBOUTI a taktiež sa zásoby predchádzajúcich známok pretlačili rovnakým nápisom.

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

Známkové územia - Džibutsko

Obálka prvého dňa (FDC) vydaná 27. 6. 1977.


Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 16. 10. 1977 z Djibouti do Saint-Jean-de-Liversay.


Známkové územia - Džibutsko

Doporučený list poslaný letecky 5. 7. 1979 z Djibouti do Paríža.


Na začiatku 90. rokov viedlo napätie okolo vládneho zastúpenia k ozbrojenému konfliktu, ktorý sa skončil v roku 2000 dohodou o rozdelení moci medzi vládnucou stranou a opozíciou.

Džibuti (Džibutsko) je multietnický národ s populáciou viac ako 921 804 obyvateľov. Somálčina a arabčina sú dva úradné jazyky krajiny. Asi 94% obyvateľov vyznáva oficiálne náboženstvo islam, ktorý prevláda v tejto oblasti už viac ako tisíc rokov.

Džibuti (Džibutsko) je strategicky umiestnené v blízkosti najrušnejších námorných trás na svete a kontroluje prístup k Červenému moru a Indickému oceánu. Slúži ako kľúčové zásobovacie a prekladacie stredisko a taktiež je hlavným námorným prístavom pre dovoz a vývoz do susednej Etiópie.
Zdroje:


© Wikipedia.org

© Katalóg Michel: Nordafrika 2014

© Katalóg Scott 2017

© Internet

Author: Marián Kováč

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists