Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Dire Dawa

Známkové územia - Dire Dawa
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 12. 11. 2012 13:21

Príspevok z oblasti známkových území o používaní miestnej príltače v meste Dire Dawa v Etiópii v roku 1911.


Dire Dawa je mesto v Etiópii, ktoré vzniklo v roku 1902 ako dôležitý dopravný uzol neďaleko Hararu pri stavbe železnice z hlavného mesta Addis Abeba do prístavu Džibuti.

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911

Do chýbeniek zberateľov známkových území (ZZ) sa dostala 1. októbra 1911, kedy miestny poštmajster Guillet vydal sériu 7 známok s prítlačou AFF EXCEPT FAUTE TIMB a ručne dopísanými nominálnymi hodnotami (v UPU zrozumiteľnom písme) na známkach z obdobia, kedy Etiópia ešte členom UPU nebola. Prítlač sa dá preložiť ako mimoriadne frankovanie v dôsledku chýbajúcich známok.

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911

Známky boli v obehu len 5 dní, čo stačilo na expedíciu zásielok v meste i do Hararu, ale zachovala sa aj doporučená obálka, doručená do Paríža.

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911

Traduje sa, že poštmajster si výrobou a predajom týchto známok vynahradil nevyplatenú mzdu. Nepochybne sa však jednalo o skutočne použité miestne vydanie provizórnych známok, o čom svedčí i príchodzia pečiatka z Hararu na rube obálky. Katalóg Michel ich eviduje ako č. 46 A – G, Yvert ako č. 93 - 9.

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911

Pokiaľ sú známky na liste či výstrižkoch, netreba ich pravosť overovať, certifikát len podčiarkuje ich pravosť. Nepoužité známky však treba kupovať len overené.

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov