The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - Dire Dawa

Postage stamp territories - Dire Dawa
Author: Ing. Peter Valdner
Published: 12. 11. 2012 13:21

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príspevok z oblasti známkových území o používaní miestnej príltače v meste Dire Dawa v Etiópii v roku 1911.


Dire Dawa je mesto v Etiópii, ktoré vzniklo v roku 1902 ako dôležitý dopravný uzol neďaleko Hararu pri stavbe železnice z hlavného mesta Addis Abeba do prístavu Džibuti.

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911

Do chýbeniek zberateľov známkových území (ZZ) sa dostala 1. októbra 1911, kedy miestny poštmajster Guillet vydal sériu 7 známok s prítlačou AFF EXCEPT FAUTE TIMB a ručne dopísanými nominálnymi hodnotami (v UPU zrozumiteľnom písme) na známkach z obdobia, kedy Etiópia ešte členom UPU nebola. Prítlač sa dá preložiť ako mimoriadne frankovanie v dôsledku chýbajúcich známok.

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911

Známky boli v obehu len 5 dní, čo stačilo na expedíciu zásielok v meste i do Hararu, ale zachovala sa aj doporučená obálka, doručená do Paríža.

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911

Traduje sa, že poštmajster si výrobou a predajom týchto známok vynahradil nevyplatenú mzdu. Nepochybne sa však jednalo o skutočne použité miestne vydanie provizórnych známok, o čom svedčí i príchodzia pečiatka z Hararu na rube obálky. Katalóg Michel ich eviduje ako č. 46 A – G, Yvert ako č. 93 - 9.

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911

Pokiaľ sú známky na liste či výstrižkoch, netreba ich pravosť overovať, certifikát len podčiarkuje ich pravosť. Nepoužité známky však treba kupovať len overené.

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Author: Peter Valdner

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists