Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - Election of Peter Pavel as President of the Czech Republic

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title The Election of Peter Pavel as President of the Czech Republic.

10. 11. 2023

Stamp Territories and Territorial Philately:
Postage stamp territories - Dire Dawa

Postage stamp territories - Dire Dawa
Author: Ing. Peter Valdner
Published: 12. 11. 2012 13:21

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príspevok z oblasti známkových území o používaní miestnej príltače v meste Dire Dawa v Etiópii v roku 1911.


Dire Dawa je mesto v Etiópii, ktoré vzniklo v roku 1902 ako dôležitý dopravný uzol neďaleko Hararu pri stavbe železnice z hlavného mesta Addis Abeba do prístavu Džibuti.

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911

Do chýbeniek zberateľov známkových území (ZZ) sa dostala 1. októbra 1911, kedy miestny poštmajster Guillet vydal sériu 7 známok s prítlačou AFF EXCEPT FAUTE TIMB a ručne dopísanými nominálnymi hodnotami (v UPU zrozumiteľnom písme) na známkach z obdobia, kedy Etiópia ešte členom UPU nebola. Prítlač sa dá preložiť ako mimoriadne frankovanie v dôsledku chýbajúcich známok.

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911

Známky boli v obehu len 5 dní, čo stačilo na expedíciu zásielok v meste i do Hararu, ale zachovala sa aj doporučená obálka, doručená do Paríža.

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911

Traduje sa, že poštmajster si výrobou a predajom týchto známok vynahradil nevyplatenú mzdu. Nepochybne sa však jednalo o skutočne použité miestne vydanie provizórnych známok, o čom svedčí i príchodzia pečiatka z Hararu na rube obálky. Katalóg Michel ich eviduje ako č. 46 A – G, Yvert ako č. 93 - 9.

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911

Pokiaľ sú známky na liste či výstrižkoch, netreba ich pravosť overovať, certifikát len podčiarkuje ich pravosť. Nepoužité známky však treba kupovať len overené.

Známkové územia - Dire Dawa - miestna prítlač 1911Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Author: Peter Valdner

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists