800. výročie založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne

Príležitostná poštová známka venovaná 800. výročiu založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne.

21. 03. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Audhali

Známkové územia - Audhali
Autor: Marián Kováč
Publikované: 12. 10. 2020 22:59

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na návrhy známok (eseje) pre sultanát Audhali


Audhali


Sultanát Audhali sa nachádza na juhu Arabského polostrova, hlavné mesto je Lawdar, známe aj pod názvom Zarah.

V rokoch 1890 až 1959 bol členom Adenského protektorátu, dňa 11. februára 1959 spolu s ďalšími vytvoril Federáciu juhoarabských emirátov, ktorá sa po pripojení Adenskej kolónie v roku 1963 pretvorila na Juhoarabskú federáciu.

V súčasnosti je jeho územie začlenené do zjednotenej Jemenskej republiky.

Známkové územia - Audhali

Južná časť polostrova na mape z roku 1962, sultanát je označený žltou.V roku 1964 objednal diplomatický zástupca sultanátu Muhammad al-Amrí vydanie poštových známok u Michela Stephana, majiteľa Baroody Stamp Company so sídlom v libanonskom Bejrúte.

Ten vydal v roku 1963 prvé známky Dubaja a mal zmluvy aj na vydanie známok pre Adžmán (Ajman), Fudžairu (Fujeira) a Umm al-Kuvajn (Umm al-Qiwain). Kvôli veľkým finančným prostriedkom potrebných na realizáciu tri zmluvy predal a ponechal si iba kontrakt z Dubaja.

Známkové územia - Audhali

Michel Stephan (v bledom saku) na stretnutí s Edmundom Lorenzom (v tmavom saku), zástupcom dubajskej pošty. V pozadí zamestnanci Baroody Stamp Co.Spoločnosť pripravila pre Audhali dva rôzne návrhy, dizajn vypracoval M. M. Arthur, zamestnanec National Cash Register v Bejrúte. Eseje sú zvyčajne dvojfarebné na rôznych druhoch papiera, každý hárok obsahuje štyri známky v usporiadaní 2 x 2 a neboli vytlačené v inom, ako uvedenom formáte.

Názov štátu nie je v arabčine ani na jednej z esejí. Jedinou arabčinou je nominálna hodnota zobrazená na pravej strane každej známky, naľavo je v angličtine. Rupia bola indickou menou a v tom čase sa používala vo väčšine oblastí Perzského zálivu.

Z dôvodu neprijateľných finančných podmienok nebola dohoda nikdy uzavretá.


Prvý z návrhov má vodorovný dizajn a zobrazuje sokola sediaceho na konári stromu. V ľavom hornom rohu je prázdny ovál pre portrét, nominálna hodnota sú 3 rupie. Každý hárok obsahuje štyri známky (2 x 2), pričom každá má rozmery 50 mm x 31 mm.

Známkové územia - Audhali
Známkové územia - Audhali


Zaujímavosťou je, že rovnaký motív sokola bol použitý aj na pripravených esejach pre Fudžairu (Fujeira).

Známkové územia - Audhali


Druhý návrh má zvislý formát a zobrazuje tri palmy, v pozadí s palmovým hájom. Známka má hodnotu 5 rupií, rozmery 37 mm x 50 mm a rovnako ako v predchádzajúcom prípade sú na každom liste štyri známky (2 x 2).

Známkové územia - Audhali


Na internete sa dajú nájsť aj známky Adenu s čiernou pretlačou AUDHALI. Bližšie informácie sa však nikde nenachádzajú, takže sa nedá určiť, či ide o oficiálne vydanie alebo podvrh.

Známkové územia - AudhaliZdroje:


© Wikipedia.org
© Michel: Naher Osten, 2007/200
© Scott 2017
© Internet

_____ . _____

Poznámka redaktora:
Správne názvy krajín v spisovnej slovenčine pri prepise z angličtiny sú: Ajman -> Adžmán, Fujeira -> Fudžaira, Um al Qiwain -> Umm al-Kuvajn.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov