Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Demänovská jaskyňa slobody a jej obyvateľovi studničkárovi tatranskému

30. 06. 2021

Poštová známka:
Známka deťom - Ryby (detská kresba)

Známka deťom - Ryby (detská kresba)
Deň vydania: 23. 05. 2005
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 9 Sk
Rozmery známky: 27 x 34 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Walsall Security Printers Ltd. - CARTOR, Francúzsko
Technika tlače: Ofset
Náklad: 2000000

Poštová známka venovaná deťom vytlačená podľa detského výtvarného návrhu.
Autor výtvarného návrhu:Juraj Kiš
Grafická úprava: akad. mal. Peter Čisárik


Tematický popis a súvislosti:

FIFIK, celoslovenský časopis pre deti základných škôl s vystrihovačkou, spolupracuje so Slovenskou poštou, a.s. pri propagácii slovenskej známky viac než tri roky. K deťom sa dostupným spôsobom dostávajú zaujímavé informácie o filatelii a zvyšujú tak ich záujem o zberateľstvo. Z tejto spolupráce vyšiel nápad použiť na detskú známku v roku 2005 výtvarný návrh, ktorý pochádza z výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby. Súťaž je určená deťom telesne či duševne handicapovaným bez ohľadu na vek a diagnózu. Každoročne prichádzajú do redakcie časopisu Fifík, detského charitatívneho Združenia Korytnačky a SPP, ktorí sú spoluorganizátormi súťaže, tisícky kresbičiek, malieb a trojrozmerných prác od detí zo špeciálnych základných škôl, detských domovov, nemocničných škôl a internátnych zariadení. Výtvarné práce vysokej úrovne hodnotí porota, ktorej dlhoročným predsedom bol profesor Karol Ondreička, keď zomrel, funkciu predsedu prevzal profesor Dušan Kállay. Za sedem rokov existencie súťaže prešli rukami poroty desiatky tisíc detských prác, ktoré vznikli pod vedením učiteľov, vychovávateľov a rodičov. Ich témy a námety sa každoročne menia. Jednou z veľmi úspešných a bohato zastúpených úloh, ktoré deti zaujali, bol návrh na slovenskú poštovú známku, ktorú výtvarne spracúvali jednotlivci i celé triedne kolektívy. Výtvarnú prácu Juraja Kiša zo špeciálnej základnej školy vybrala ako motív na Detskú známku Realizačná komisia známkovej tvorby pri Slovenskej pošte, a.s. z veľkého počtu vystavených a ocenených detských prác. Detskú známku 2005 chápeme ako ocenenie práce organizátorov a povzbudenie pre deti, ktorým osud nenadelil do vienka plné zdravie.


Autor (zdroj) popisu: © Slovenská pošta, a.s.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov