Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám odtlačky výplatných strojov Slovenského olympijského výboru

Tematická filatelia - Znalosť filat. materiálu

Tematická filatelia - Znalosť filat. materiálu

Znalosť filat. materiálu


Tematická filatelia - znalosť filatelistického materiálu.


Skúsenejší námetoví zberatelia vedia, že jedným zo základov úspešného rozvoja zbierky je hlboká znalosť námetu po odbornej stránke spojená s detailnou znalosťou rôznorodých filatelistických materiálov a ich námetovej 'bohatosti'. Inými slovami, námetový zberateľ by sa nemal uspokojiť len s informáciou z bežného katalógu o dátume a príležitosti vydania, ale pri pohľade na poštovú známku alebo iný filatelistický materiál, by mal podrobnejšie preskúmať obrazové a textové motívy, ktoré v sebe skrýva a podrobne sa oboznámiť s udalosťou, ku ktorej sa viaže. Pri takomto skúmaní, ktoré môže trvať aj niekoľko dní, kedy prehľadá dostupné zdroje informácií, častokrát zistí zaujímavé fakty. To mu umožní rozširovať svoju zbierku a zaradiť do nej aj na prvý pohľad nesúvisiace známky a iné filatelistické materiály.
Ak navyše zberateľ buduje výstavný exponátu a zistené fakty dokáže pretlmočiť do libreta exponátu, stáva sa tento omnoho zaujímavejším a informatívnejším. A okrem toho zaradením materiálov s hlbšími námetovými súvislosťami zberateľ dokazuje odbornej porote svoje odborné znalosti. Dôležité je to najmä u vzácnejšieho materiálu, ktorého zaradenie zvyšuje aj vzácnosť a výnimočnosť exponátu. Samozrejme súvislosť musí byť maximálne priama bez krkolomných konštrukcií založených na dohadoch a nepotvrdených hypotézach.


Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 15. 02. 2011 10:52 Poslať komentár

Tematická filatelia - Znalosť filat. materiálu

Tematická filatelia - Znalosť filat. materiálu
Tematická filatelia - Znalosť filat. materiálu
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Aby sa zlozvyky stali minulosťou, musíte si nájsť náhradnú činnosť.

(Charles Duhigg)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.