Znalosť filat. materiálu - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Krúžok mladých filatelistov v Bratislave (2019/2020)

Tematická filatelia - Znalosť filat. materiálu

Tematická filatelia - Znalosť filat. materiálu

Znalosť filat. materiálu


Tematická filatelia - znalosť filatelistického materiálu.


Skúsenejší námetoví zberatelia vedia, že jedným zo základov úspešného rozvoja zbierky je hlboká znalosť námetu po odbornej stránke spojená s detailnou znalosťou rôznorodých filatelistických materiálov a ich námetovej 'bohatosti'. Inými slovami, námetový zberateľ by sa nemal uspokojiť len s informáciou z bežného katalógu o dátume a príležitosti vydania, ale pri pohľade na poštovú známku alebo iný filatelistický materiál, by mal podrobnejšie preskúmať obrazové a textové motívy, ktoré v sebe skrýva a podrobne sa oboznámiť s udalosťou, ku ktorej sa viaže. Pri takomto skúmaní, ktoré môže trvať aj niekoľko dní, kedy prehľadá dostupné zdroje informácií, častokrát zistí zaujímavé fakty. To mu umožní rozširovať svoju zbierku a zaradiť do nej aj na prvý pohľad nesúvisiace známky a iné filatelistické materiály.
Ak navyše zberateľ buduje výstavný exponátu a zistené fakty dokáže pretlmočiť do libreta exponátu, stáva sa tento omnoho zaujímavejším a informatívnejším. A okrem toho zaradením materiálov s hlbšími námetovými súvislosťami zberateľ dokazuje odbornej porote svoje odborné znalosti. Dôležité je to najmä u vzácnejšieho materiálu, ktorého zaradenie zvyšuje aj vzácnosť a výnimočnosť exponátu. Samozrejme súvislosť musí byť maximálne priama bez krkolomných konštrukcií založených na dohadoch a nepotvrdených hypotézach.


Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 15. 02. 2011 10:52 Poslať komentár

Tematická filatelia - Znalosť filat. materiálu

Tematická filatelia - Znalosť filat. materiálu
Tematická filatelia - Znalosť filat. materiálu
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Určite poznáte porekadlo: Uverím, až keď uvidím. Lenže realita je iná. V skutočnosti platí skôr: Uvidíš, až keď uveríš.

(John Assaraf)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.