Nové číslo časopisu FEPA NEWS II Series No. 37 - July 2020

Nové číslo časopisu Európskej filatelistickej federácie FEPA NEWS

07. 07. 2020

Znalosť filat. materiálu

Znalosť filat. materiálu
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 15. 02. 2011 10:52

Tematická filatelia - znalosť filatelistického materiálu.


Skúsenejší námetoví zberatelia vedia, že jedným zo základov úspešného rozvoja zbierky je hlboká znalosť námetu po odbornej stránke spojená s detailnou znalosťou rôznorodých filatelistických materiálov a ich námetovej 'bohatosti'. Inými slovami, námetový zberateľ by sa nemal uspokojiť len s informáciou z bežného katalógu o dátume a príležitosti vydania, ale pri pohľade na poštovú známku alebo iný filatelistický materiál, by mal podrobnejšie preskúmať obrazové a textové motívy, ktoré v sebe skrýva a podrobne sa oboznámiť s udalosťou, ku ktorej sa viaže. Pri takomto skúmaní, ktoré môže trvať aj niekoľko dní, kedy prehľadá dostupné zdroje informácií, častokrát zistí zaujímavé fakty. To mu umožní rozširovať svoju zbierku a zaradiť do nej aj na prvý pohľad nesúvisiace známky a iné filatelistické materiály.
Ak navyše zberateľ buduje výstavný exponátu a zistené fakty dokáže pretlmočiť do libreta exponátu, stáva sa tento omnoho zaujímavejším a informatívnejším. A okrem toho zaradením materiálov s hlbšími námetovými súvislosťami zberateľ dokazuje odbornej porote svoje odborné znalosti. Dôležité je to najmä u vzácnejšieho materiálu, ktorého zaradenie zvyšuje aj vzácnosť a výnimočnosť exponátu. Samozrejme súvislosť musí byť maximálne priama bez krkolomných konštrukcií založených na dohadoch a nepotvrdených hypotézach.
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov