Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2020/4 (105)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL

17. 09. 2020

Všeobecné burzy starožitností a zberateľstva:
Zberateľská burza starožitností a kuriozíit v Lučenci

Zberateľská burza starožitností a kuriozíit v Lučenci
Miesto: Mestská tržnica, Vajanského 11, Lučenec
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 27. 09. 2020

Pozvanie na zberateľskú burzu starožitnosti a kuriozít v Lučenci.


Ďalšie termíny v roku 2020: 29. Marec, 26. Apríl, 31. Máj, 28. Jún, 26. Júl, 30. August, 27. September, 25. Október, 29. November, 20. December.

Čas konania: 7:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: zberateľské a historické predmety z minulých čias všetkých zberateľských odborov, starožitnosti, ale aj predmety z domácnosti či iné zberateľské zaujímavosti a kuriozity

Informácie a objednávka stolov (4,50 EUR):
      Mobil: 0915 / 155 747
      Email: trznica@lucenec.sk


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov