Tribute to First Line Warriors - Coronavirus COVID-19 Pandemic and Philately

Overview of postal materials with a direct or indirect correlation to the COVID-19 corona pandemic.
(Updated on 8th March, 2020)

08. 04. 2020

General Antiques and Collectibles Exchange Bourses:
Collectors Exchange Bourse of antiques and curiosities in Lučenec (Slovakia)

Collectors Exchange Bourse of antiques and curiosities in Lučenec (Slovakia)
Location: Mestská tržnica, Vajanského 11, Lučenec
Entry: After paying the admission
Date: 26. 04. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the collectors exchange bourse of antiques and curiosities in Lučenec (Slovakia).


Ďalšie termíny v roku 2020: 29. Marec, 26. Apríl, 31. Máj, 28. Jún, 26. Júl, 30. August, 27. September, 25. Október, 29. November, 20. December.

Čas konania: 7:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: zberateľské a historické predmety z minulých čias všetkých zberateľských odborov, starožitnosti, ale aj predmety z domácnosti či iné zberateľské zaujímavosti a kuriozity

Informácie a objednávka stolov (4,50 EUR):
      Mobil: 0915 / 155 747
      Email: trznica@lucenec.sk


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists