Adolf Born in Czechoslovak and Czech Stamp Production

An overview of Czechoslovak and Czech postage stamps and other materials dedicated to the unique illustrator and cartoonist Adolf Born.

22. 05. 2021

General Antiques and Collectibles Exchange Bourses:
Collectors Exchange Bourse of antiques and curiosities in Lučenec (Slovakia)

Collectors Exchange Bourse of antiques and curiosities in Lučenec (Slovakia)
Location: Mestská tržnica, Vajanského 11, Lučenec
Entry: After paying the admission
Date: 20. 12. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the collectors exchange bourse of antiques and curiosities in Lučenec (Slovakia).


Ďalšie termíny v roku 2020: 29. Marec, 26. Apríl, 31. Máj, 28. Jún, 26. Júl, 30. August, 27. September, 25. Október, 29. November, 20. December.

Čas konania: 7:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: zberateľské a historické predmety z minulých čias všetkých zberateľských odborov, starožitnosti, ale aj predmety z domácnosti či iné zberateľské zaujímavosti a kuriozity

Informácie a objednávka stolov (4,50 EUR):
      Mobil: 0915 / 155 747
      Email: trznica@lucenec.sk


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists