125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

31. 07. 2020

Zaujímavé filatelistické linky

Zaujímavé filatelistické linky
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 02. 02. 2011 09:19

Zaujímavé filatelistické linky.


Virtuálne filatelistické výstavy:

EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava

Galéria poľských filatelistických exponátov

AAPE - American Association of Philatelic Exhibitors - Stamp Exhibits


Poštové múzeá:

Slovenská pošta, a.s., Poštové múzeum Banská Bystrica
Adresa a mapa: Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 1

Česká pošta, s.p., Poštovní museum Praha
Adresa a mapa: Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
ul. Z. Krasińskiego 1, 50-954 Wrocław, Polska

A Bélyegmúzeum gyűjteményeinek listája

The British Postal Museum & Archive
Freeling House, Phoenix Place, LONDON, WC1X 0DL, Great Britain


Filatelistické blogy:

Blog: Euro-Phila
Blog zaoberajúci sa témou Európska únia a jej história, emisie EUROPA/CEPT, euro, inštitúcie EÚ, členovia EU.

Blog: Filatelia - svet poznania
Blog Jána Urdu zaoberajúci sa rôznymi aspektmi zbierania známok a aktuálnymi témami z oblasti filatelie.


Iné zaujímavé linky:

Známková tvorba slovenského grafika a rytca Arnolda Fekeho

WORLD X ART X POST - ARTIST'S STAMP PROJECT
Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov