Základné pojmy a terminológia - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Proces prípravy vydania poštovej známky Prezidentka SR: Zuzana Čaputová

Odtlačky výplatných strojov - Základné pojmy a terminológia

Odtlačky výplatných strojov - Základné pojmy a terminológia

Základné pojmy a terminológia


Základné pojmy a terminológia v oblasti štúdia používania výplatných strojov a zbierania odtlačkov výplatných strojov (OVS).Základné pojmy


Poštová úloha výplatného stroja je zapraviť za zásielky, prakticky všetkých druhov, poštové poplatky a vyznačiť na zásielke, v jeden okamžik, výšku poštovného spolu s miestom a dobou podania. Výplatný stroj má možnosť vyznačovať aj iné údaje. Je to druh zásielky (u nás zatiaľ len doporučene a len u niektorých sústav), číslo výplatného odtlačku (sústava Frankotyp) a tiež označenie oprávneného užívateľa (názov, adresu, značku, reklamný text a pod.). Konštrukcia stroja dovoľuje automaticky nasčítavať a zúčtovávať zapravené poplatky. Po roku 2009 nie len lokálne v stroji ale i on line centrálne (modré odtlačky).


Všeobecná terminológia a základné pojmyTerminológia z pohľadu zberateľa slovenských odtlačkov výplatných strojov


Produktom výplatných strojov používaných na slovenskom území je výplatný odtlačok, ktorý je spravidla v červenej farbe (teraz aj modrý, občas bol aj čierny) a objavuje sa na poštových zásielkach, sprievodkách ale i iných dokladoch. Pritom je potrebné si uvedomiť, ktoré časti odtlačok tvoria. Sú to najčastejšie:

 • výplatný štočok
 • denná pečiatka
 • štočok oprávneného užívateľa
 • ďalšie údaje (reklamné, propagačné štočky a pod.)

Výplatný stroj je zariadenie na ručný alebo mechanický pohon, ktoré sa používa na vyplácanie poštových listových zásielok a ktoré svojim odtlačkom na poštovej zásielke vyznačí uhradenie poštovného. Najčastejšie sa skladá z výplatnej pečiatky imitujúcej poštovú známku s výškou výplatnej hodnoty, názvom krajiny a prípadne označením meny a z dennej pečiatky s názvom pošty (miesta) a dátumom a pri moderných výplatných strojoch aj s PSČ, resp. ZIP kódom. Ďalšou časťou môže byť označenie oprávneného používateľa, často s propagačným alebo reklamným textom, prípadne obrazovou informáciou.

Výplatný stroj Francotyp

Odtlačok výplatného stroja (OVS) je skutočný odtlačok výplatného stroja na listovej zásielke alebo inom dokumente väčšinou v červenej (odporúčanie UPU), prípadne modrej alebo čiernej farbe ako potvrdenie úhrady poštovného na zásielke. Skladá sa z dvoch až troch častí (používané poštami – 2 časti, firemné – 3 časti).
Zberateľsky sú zaujímavé kompletné čisté odtlačky, špecialisti však zbierajú aj rôzne varianty, skúšobné odtlačky, odtlačky s nulovou hodnotou a odtlačky poškodených výplatných strojov. Zaujímavé sú tzv. firemné OVS s označením oprávneného používateľa alebo reklamné a propagačné OVS s námetovo zaujímavými informáciami a textom, prípadne obrazovou informáciou.

OVS

Výplatný štočok (VŠ) – časť OVS, v ktorej je vyznačená výška uhradeného poštovného. Má pevnú časť s názvom štátu a pohyblivý číselník na nastavenie poštovného. Je rôzneho tvaru, podľa miestnych zvyklostí a je charakteristická pre jednotlivé sústavy podľa výrobcu. Tvorí základ pre typ OVS. Na našom území bol z počiatku tzv. motýlik, neskôr pseudoznámka rôzneho prevedenia. V súčasnosti je tvar pseudoznámky charakteristicky pre jednotlivé sústavy podľa výrobcu.

Denná pečiatka (DP) – súčasť OVS s názvom dohliadacej pošta (väčšinou aj podávacej) a dátumom podania zásielky. Viac menej zodpovedá norme pre denné pečiatky. Má tiež pevnú časť (názov pošty s alebo bez PSČ) a pohyblivú nastaviteľnú časť (dátum). Môže vytvárať varianty OVS.

Štočok užívateľa (ŠU) – tento údaj je stabilne zabudovaný a pomáha pri identifikácii oprávneného užívateľa výplatného stroja. Výplatné stroje používané poštami tento údaj nemajú, môžu mať však propagačné štočky (platená reklama).

Propagačný štočok (PŠ) – štočok s reklamou (obyčajne v poštových OVS) alebo k určitej príležitosti.

Odtlačky výplatných strojov

Ďalšie údaje sa môžu vyskytnúť pri niektorých sústavách výplatných strojov. Je to obyčajne poradové číslo odtlačku (u nás sústava Frankotyp), označenie druhu zásielky (u nás zatiaľ len Doporučene) a pod.


Sústava výplatných strojov – pomáha rozlíšiť jednotlivé odtlačky. Umožňuje to odlišné usporiadanie konštrukcie vyvinutej rôznymi výrobcami výplatných strojov. Základom sústavy je obyčajne vkladanie výplatných prúžkov alebo nastavenie mechanizmu na určitú hodnotu predplatného. Najnovšie centrálne nastavenie on line. Je pochopiteľné, že v rámci sústav existujú rôzne modely, ktoré majú vonkajšie a vnútorné znaky identifikácie sústavy.

Pre zberateľa OVS je dôležité rozlíšenie podľa rôznych kritérií. Podľa toho je možné odlíšenie odtlačku na:

 • typ
 • podtyp
 • variant

Typ je odtlačok, ktorého základné vzhľadové znaky sú dané predpismi určujúcimi generálny tvar výplatného odtlačku a faktormi vyplývajúcich z konštrukčného usporiadania výplatného stroja.

Podtyp je odtlačok, ktorý pri rovnakom type výplatného odtlačku sa líši ďalšími znakmi (napr. pridanie loga pošty do výplatného štočku, pridanie PSČ alebo čísla licencie do dennej pečiatky a pod.).

Variant je odtlačok s odchýlkou v niektorej časti, ktorá bola vykonaná na požiadanie používateľa, či poštovej správy, alebo úprava niektorej funkčnej časti, prejavujúcej sa na vzhľade odtlačku (veľkosť dátumu, farba odtlačku a pod.). K variantom treba zaradiť aj tzv. chybotlače.


Ďalšie rozlíšenie OVS je podľa ich „plnoprávnosti“ v poštovej prevádzke. Môžeme ich deliť na:

 • poštou prešlé
 • nulové odtlačky
 • eseje
 • odtlačky predvádzacích strojov
 • skúšobné odtlačky
 • vzorové odtlačky

Poštou prešlé odtlačky sú odtlačky, ktoré spĺňajú požiadavky Poštového poriadku a ktoré boli schválené poštovou správou. Výplatné musí súhlasiť s príslušnými poštovými sadzobníkmi. Sú na zásielkach, ktoré prešli poštovou prepravou, alebo na celistvostiach z ochoty (nie však na škodu pošty alebo zberateľov).

Odtlačky výplatných strojov

Nulové odtlačky sú odtlačky s nulovým výplatným. Ide o esej, skúšobný odtlačok, ale aj oficiálny odtlačok opravujúci napr. dátum pôvodného odtlačku. Sem patria aj odtlačky, ktoré v rozpore s príslušným Poštovým poriadkom nahradzujú dennú pečiatku pošty (úverové zásielky, znehodnotenie známok a pod.) najmä na poštách.

Odtlačky výplatných strojov

Eseje sú to odtlačky výplatných strojov, ktoré neboli poštovou správou uznané na vyplácanie poštových zásielok. Obyčajne majú nulové výplatné alebo výplatné podľa platných sadzieb, či ľubovoľnú hodnotu.

Odtlačky predvádzacích strojov sú odtlačky strojov, ktoré slúžia na predvádzanie výrobcom, alebo generálnym zástupcom pre predaj. Výplatné je zásadne nulové.

Odtlačky výplatných strojov

Skúšobné odtlačky overujú správny vzhľad pred vlastným spustením stroja, či správnu farbu, jej sýtosť a pod., alebo nastavenia dátumu. Výplatné je obyčajne nulové.

Odtlačky výplatných strojov

Vzorové odtlačky sú odtlačky natlačené, či odtlačené v červenej farbe z propagačných dôvodov. Majú nulové výplatné a sú súčasťou propagačných a reklamných vzorníkov. Slúžia na podporu predaja príslušných strojov.

Odtlačky výplatných strojov

Odtlačky výplatných strojovAutor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 05. 2015 10:02 Poslať komentár

Odtlačky výplatných strojov - Základné pojmy a terminológia

Odtlačky výplatných strojov - Základné pojmy a terminológia
Odtlačky výplatných strojov - Základné pojmy a terminológia
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Čím viac času môžete venovať podstatným veciam, tým lepšie sú výsledky. To samozrejme predpokladá, že dokážete rozlíšiť podstatné veci od nepodstatných.

(Anita Bischof, Klaus Bischof)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.