Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2020/1 (182)

Nové číslo informačného spravodajcu českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT

04. 08. 2020

Príležitostná pečiatka:
XXXX. Východoslovenský tábor ochrancov prírody

XXXX. Východoslovenský tábor ochrancov prírody
Deň používania: 25. 07. 2016
 
Pošta: VERNÁR
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná vo Vernári pri príležitosti konania XXXX. Východoslovenského tábora ochrancov prírody vo Vernári 23. - 30. 7. 2016.


Textový motív: XXXX. VÝCHODOSLOVENSKÝ TÁBOR / OCHRANCOV PRÍRODY 23. - 30. 7. 201

Obrazový motív: Drevenice, v pozadí Kráľova hoľa s vysielačom.

Výtvarný návrh známky: František Divok

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov