Prednáška (KF 00-15): 140 rokov od zavedenia odpovedných korešpondenčných lístkov a niektoré ďalšie poštovo-historické výročia Rakúska-Uhorska

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré poriada KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika)

04. 11. 2021

Zväzové akcie (ZSF):
XXIX. Dni filatelie Slovenska 2012 v Nitre

XXIX. Dni filatelie Slovenska 2012 v Nitre
Miesto: Ponitrianske múzeum, Nitra
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 01. 09. 2012 - 02. 09. 2012

XXIX. dni filatelie Slovenska 2012 v Nitre.XXIX. Dni filatelie Slovenska 2012 v NitreUsporiadatelia:

 • Zväz slovenských filatelistov
 • Slovenská filatelistická akadémia

Organizátori:

 • KF 52-51 Nitra
 • Ponitrianske múzeum Nitra

Program

Sobota 1. 9. 2012
9:00 - 9:15 Otvorenie XXIX.dní filatelie Slovenska
9:15 - 13:00 Odborný program:
 • Bíňa a Dražovce - Archeologický ústav SAV
 • UPU Kongres Doha (Katar) – MDVRR SR
 • Mládežnícka filatelia – KM ZSF
 • R nálepky – SFA
 • Mongolsko – ZK
 • Religiózna filatelia – SSG na Slovensk
 • Pohľadnice – KNF ZSF
 • Perfíny – KPH ZSF
13:00 - 14:00 Obedňajšia prestávka
14:00 - 16:00 Zasadnutie Rady ZSF

Nedeľa 2. 9. 2012
10:00 - 12:00 Filatelistická burza
 
Prednášky budú prezentované audiovizuálne a budú k dispozícii na elektronických nosičoch.


Súvisiace materiály:


Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk a www.pofis.sk


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov