XI. medzinárodná vedecká konferencia zástupcov poštových správ a univerzít POSTPOINT 2015 - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Popradská zberateľská burza v Poprade

XI. medzinárodná vedecká konferencia zástupcov poštových správ a univerzít POSTPOINT 2015

XI. medzinárodná vedecká konferencia zástupcov poštových správ a univerzít POSTPOINT 2015

Príležitostná pečiatka


XI. medzinárodná vedecká konferencia zástupcov poštových správ a univerzít POSTPOINT 2015Príležitostná pečiatka XI. medzinárodná vedecká konferencia zástupcov poštových správ a univerzít POSTPOINT 2015
XI. medzinárodná vedecká konferencia zástupcov poštových správ a univerzít POSTPOINT 2015

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Žiline pri príležitosti konania XI. medzinárodnej vedeckej konferencie zástupcov poštových správ a univerzít POSPOINT

Deň používania: 19. 10. 2015
Pošta: ŽILINA 1
Farba: čierna
Textový motív: XI. medzinárodná vedecká konferencia zástupcov poštových správ a univerzít / POSTPOINT / ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE / KATEDRA SPOJOV
Obrazový motív: Symbolická stavba s nápisom POSTPOINT, logo spojov.


Tematický popis a súvislosti:

POSTPOINT - Medzinárodné stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít je zamerané na rozšírenie medzinárodnej spolupráce, európsku integráciu a hľadanie spoločných ciest zvyšovania kvality riadenia v pošte a logistike.

Stretnutie zástupcov poštových správ a univerzít bolo organizované prvýkrát v roku 1996. Vtedy sa stretli v priestoroch Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline zástupcovia Katedry spojov, Slovenskej pošty, š.p. s vedúcimi pracovníkmi Nemeckej pošty, a.s. Zástupcovia Nemeckej pošty, a.s. prišli na základe nášho pozvania, aby nám odovzdali skúsenosti z poštovej prevádzky a nadviazali nové kontakty so zástupcami Slovenskej pošty, š.p. a Žilinskej univerzity. Nasledovali študijné pobyty pracovníkov katedry a študentské praxe u partnerských organizácií, ktoré pokračujú až do súčasnosti a spolupráca sa rozšírila aj na iné oblasti.

V dňoch od 19. 9. 2015 - 20. 9. 2015 sa konal jedenásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie POSTPOINT 2015. Konferenciu tento rok hostil hotel Holiday Inn. Cieľom konferencie bolo vytvoriť fórum pre medzinárodné stretnutie stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít. Konferencia bola zameraná na rozšírenie medzinárodnej spolupráce, európsku integráciu a hľadanie spoločných ciest zvyšovania kvality riadenia v pošte a logistike.

Motto konferencie sa ako každý rok menilo a pre tento ročník bolo zvolené motto „PERSPECTIVES AND INNOVATION FOR THE POSTAL, EXPRESS AND COURIER INDUSTRIES“. Cieľom voľby motta bolo definovať otázky, ktoré sa často vyslovujú v súvislosti so zvyšovaním kvality produktov, zosilnením vplyvu IKT na rozsah používaných služieb, penetráciou služieb poskytovaných poštovým operátorom na iné trhy, expanziou firiem a produktov, so snahou získať čoraz väčší podiel na trhu pre podnikanie v oblasti e-commerce ale najmä s myšlienkami získavania zákazníka v rámci konkurenčného boja medzi organizáciami.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 5 európskych krajín pôsobiacich v sektoroch pôšt, štátnej správy, službách v oblasti elektronických komunikácií, finančného sektora, sektora IKT a v neposlednom rade zástupcovia univerzít. Priamo na konferencii odznelo počas dvoch dní 15 odborných prednášok a v recenzovanom zborníku bolo uverejnených ďalších 25 článkov. Príspevky sa orientovali najmä na nové trendy manažérskeho riadenia, marketing v podmienkach pošty, riadenie kvality v pošte ako aj informačným a komunikačným technológiám a vzdelávaniu v poštových technológiách a službách. V tomto ročníku sme prvýkrát uskutočnili panelovú diskusiu za účasti popredných manažérov e-komunikácií a poštových služieb.

Autor (zdroj) popisu: POSTPOINT
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
XI. medzinárodná vedecká konferencia zástupcov poštových správ a univerzít POSTPOINT 2015

XI. medzinárodná vedecká konferencia zástupcov poštových správ a univerzít POSTPOINT 2015
XI. medzinárodná vedecká konferencia zástupcov poštových správ a univerzít POSTPOINT 2015
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Vedenie je umenie dosiahnuť viac, ako veda o manažmente považuje za možné.

(Colin Powell)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk