Issue plan of Slovak postage stamps for 2023

Updated issue plan of Slovak postage stamps for 2023.

03. 03. 2023

Commemorative Postmark:
XI International scientific conference of representatives of postal administrations and universities POSTPOINT 2015

XI International scientific conference of representatives of postal administrations and universities POSTPOINT 2015
Day of use: 19. 10. 2015
 
Post office: ŽILINA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occassional postmark used in Zilina on the occassion of the XI International scientific conference of representatives of postal administrations and universities POSTPOINT taking place in Zilina.


Text motifs: XI. medzinárodná vedecká konferencia zástupcov poštových správ a univerzít / POSTPOINT / ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE / KATEDRA SPOJOV

Pictorial motifs: Symbolická stavba s nápisom POSTPOINT, logo spojov.

Thematic description and context:

POSTPOINT - Medzinárodné stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít je zamerané na rozšírenie medzinárodnej spolupráce, európsku integráciu a hľadanie spoločných ciest zvyšovania kvality riadenia v pošte a logistike.

Stretnutie zástupcov poštových správ a univerzít bolo organizované prvýkrát v roku 1996. Vtedy sa stretli v priestoroch Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline zástupcovia Katedry spojov, Slovenskej pošty, š.p. s vedúcimi pracovníkmi Nemeckej pošty, a.s. Zástupcovia Nemeckej pošty, a.s. prišli na základe nášho pozvania, aby nám odovzdali skúsenosti z poštovej prevádzky a nadviazali nové kontakty so zástupcami Slovenskej pošty, š.p. a Žilinskej univerzity. Nasledovali študijné pobyty pracovníkov katedry a študentské praxe u partnerských organizácií, ktoré pokračujú až do súčasnosti a spolupráca sa rozšírila aj na iné oblasti.

V dňoch od 19. 9. 2015 - 20. 9. 2015 sa konal jedenásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie POSTPOINT 2015. Konferenciu tento rok hostil hotel Holiday Inn. Cieľom konferencie bolo vytvoriť fórum pre medzinárodné stretnutie stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít. Konferencia bola zameraná na rozšírenie medzinárodnej spolupráce, európsku integráciu a hľadanie spoločných ciest zvyšovania kvality riadenia v pošte a logistike.

Motto konferencie sa ako každý rok menilo a pre tento ročník bolo zvolené motto „PERSPECTIVES AND INNOVATION FOR THE POSTAL, EXPRESS AND COURIER INDUSTRIES“. Cieľom voľby motta bolo definovať otázky, ktoré sa často vyslovujú v súvislosti so zvyšovaním kvality produktov, zosilnením vplyvu IKT na rozsah používaných služieb, penetráciou služieb poskytovaných poštovým operátorom na iné trhy, expanziou firiem a produktov, so snahou získať čoraz väčší podiel na trhu pre podnikanie v oblasti e-commerce ale najmä s myšlienkami získavania zákazníka v rámci konkurenčného boja medzi organizáciami.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 5 európskych krajín pôsobiacich v sektoroch pôšt, štátnej správy, službách v oblasti elektronických komunikácií, finančného sektora, sektora IKT a v neposlednom rade zástupcovia univerzít. Priamo na konferencii odznelo počas dvoch dní 15 odborných prednášok a v recenzovanom zborníku bolo uverejnených ďalších 25 článkov. Príspevky sa orientovali najmä na nové trendy manažérskeho riadenia, marketing v podmienkach pošty, riadenie kvality v pošte ako aj informačným a komunikačným technológiám a vzdelávaniu v poštových technológiách a službách. V tomto ročníku sme prvýkrát uskutočnili panelovú diskusiu za účasti popredných manažérov e-komunikácií a poštových služieb.


Author (source) of the description: POSTPOINT


New postage stamps and other materials

16. 11. 2023

26. 10. 2023

26. 10. 2023

02. 10. 2023

02. 10. 2023

22. 09. 2023

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists