Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Rôzne:
Vzdelávací program ZBERATEĽSTVO na univerzite tretieho veku úspešne pokračuje

Vzdelávací program ZBERATEĽSTVO na univerzite tretieho veku úspešne pokračuje
Autor: Vojtech Jankovič (lektor programu ZBERATEĽSTVO)
Publikované: 27. 06. 2021 10:22

Pozvánka na štúdium vzdelávacieho programu ZBERATEĽSTVO so zameraním na filateliu a filokartiu na Univerzite tretieho veku UNIZA v Žiline.


Vzdelávací program ZBERATEĽSTVO so zameraním na filateliu a filokartiu na univerzite tretieho veku úspešne pokračuje


Dvadsaťpäť prihlásených účastníkov vzbudzuje rešpekt a núti lektora poriadne sa pripraviť na každú prednášku a byť neustále v strehu pri komentároch a otázkach, ktoré poznaniachtiví študenti často strieľajú len tak odboku. Čo by moji študenti chceli vedieť? Čo ich najviac zaujme? Ako im filateliu sprostredkovať ako skvelú a zmysluplnú oblasť? Ako ich všetkých zaujať, ak budú mať rôzne úrovne poznania?

S týmto som vstupoval na prvú prednášku na začiatku októbra, keď sa po prvý raz otvorili brány, presnejšie obrazovky, nového modulu Zberateľstvo a filatelia. Nebolo mi všetko jedno, ale ako hovorí trochu modifikované príslovie: Bez odvahy nie je nikto generál. Musím s pokorou uznať, že to vôbec nebolo také zložité ako sa na prvý pohľad zdalo a to aj napriek tomu, že sme vstupovali do úplne nového prostredia video prednášok cez internet a prezentačnú aplikáciu. Počiatočné obavy a technické prekážky sme hravo zvládli a veľmi rýchlo sme sa udomácnili vo vzdelávaní novou formou. Čo nám pomáhalo najviac? Práve obrovská chuť a záujem študentov, ich ochota počúvať, pozitívne nastavenie a nadšenie aj pre témy, ktoré neboli ich počiatočným záujmom, ale našli si k nim cestu. No a v neposlednom rade naše spoločné zdieľanie a obohacovanie sa navzájom. Veru, je to pre lektora radosť cítiť záujem, vďačnosť a počuť slová pochvaly. To všetko mi ukazovalo, že to bolo správne rozhodnutie spustiť jednoročný cyklus Zberateľstvo a filatelia pre ľudí staršieho veku (limit U3V je od 45 rokov).

Vzdelávací program ZBERATEĽSTVO na univerzite tretieho veku


Celý cyklus mal desať štvorhodinových prednášok. Naše stretnutia sa často natiahli na omnoho dlhšiu dobu ako bolo plánované. Venovali sme sa na nich základom zberateľstva, predstavili sme si rôzne – najmä tie u nás najrozšírenejšie – formy zberateľských odborov a potom sme hlbšie rozoberali najmä zbieraniu poštových známok a filateliu a tiež zbieranie pohľadníc. Súčasťou výučby je aj príprava záverečnej ročníkovej práce a to vo forme teoretického pojednania s textom a sprievodnými obrazovými ilustráciami alebo dokonca malého exponátu, ktorý bude možné vystaviť na filatelistickej výstave. Študent na práci pracovali priebežne, pričom na konci ročníka má každý študent možnosť v krátkosti svoju prácu predstaviť pred ostatnými kolegami a kolegyňami. Bude to také slávnostné zavŕšenie nášho študentského roka, na ktoré sa veľmi tešíme.

Okrem zaväzujúceho, no stále príjemne pozitívneho záujmu študentov ma ako lektora najviac (veľmi príjemne) prekvapila požiadavka neukončiť vzdelávanie po roku ako bolo plánované, ale pokračovať ďalej a rozšíriť ho na kompletné trojročné štúdium v tomto obore. Zostal som mierne zaskočený, rovnako ako koordinátorka výučby a asi aj ďalší zodpovední na strane U3V. Nie je totiž bežné predĺžiť jednoročný modul, no dali sme hlavy dokopy a podarilo sa to presadiť. Výsledkom je trojročný študijný program, ktorý úspešní absolventi zakončia slávnostnou promóciou a získajú univerzitný diplom Univerzity tretieho veku v oblasti Zberateľstvo so zameraním na poštové známky a filateliu.

Dovolím si pripojiť vyjadrenie jedného zo študentov: Prianie študenta p. Koprdu k 25 rokom U3V UNIZA

Vzdelávací program ZBERATEĽSTVO na univerzite tretieho veku


Novom školskom roku 2021/2022 budú dva behy modulu Zberateľstvo: druhý ročník už začatého, do ktorého majú vstup len absolventi tohtoročného štúdia (predbežný záujem potvrdilo 16 z 25 študentov) a prvý ročník, do ktorého majú vstup všetci záujemcovia o túto oblasť, bez ohľadu, či sú úplní začiatočníci, mierne pokročilí alebo už o zberateľstve niečo vedia. Snažíme sa osloviť všetkých a priniesť nové poznatky užitočné pre každého.

Po skúsenostiach z tohto roku, budú niektoré oblasti posilnené a veľkou pravdepodobnosť prizvaní odborníci na špecifické oblasti (numizmatika, filokartia), aby dokázali prehĺbiť preberané učivo a vedeli fundovanejšie odpovedať na otázky študentov.

Vzdelávací program ZBERATEĽSTVO na univerzite tretieho veku


Vzdelávací modul Zberateľstvo a filatelia (3-ročné štúdium)


UČEBNÝ PLÁN

1. ROČNÍK - 2021/2022

ZIMNÝ SEMESTER – 20 HOD:
• Úvod do zberateľstva – motívy zberateľov a sociálno-psychologické aspekty zberateľstva
• Úvod do zberateľstva – história zberateľstva a najvýznamnejší zberatelia a zbierky
• Zberateľské oblasti, typy zberateľských objektov, výber zberateľskej oblasti
• Špecifické zberateľské oblasti I. – poštové známky, kolkové známky a úradné kolky, telefónne karty, zápalkové nálepky,...
• Špecifické zberateľské oblasti II. – pohľadnice, odznaky, medaily, plakety, vyznamenania, vinety, etikety, pivné suveníry,...

LETNÝ SEMESTER – 20 HOD:
• Špecifické zberateľské oblasti III. – mince, bankovky a bankové tlače, nulové a suvenírové bankovky,...
• Zberateľské pomôcky, systematická organizácia zbierky a jej uskladnenie, možnosti prezentácie a vystavovania
• Zberateľské prístupy - tematický, teritoriálny, poštovo-historický
• Poštové známky a filatelia - základná klasifikácia a rozlíšenie, filatelistická literatúra a katalógy
• Poštové známky a filatelia - tlačové techniky, chyby, odchýlky a odlišnosti


2. ROČNÍK - 2022/2023

ZIMNÝ SEMESTER – 20 HOD:
• Zberateľský trh a rozširovanie zbierky, zberateľstvo a internet
• Rozvoj a vzdelávanie zberateľa a využívanie odborných zberateľských združení
• Najvýznamnejšie zberateľské oblasti - filatelia, filokartia, numizmatika a notafília
• Poštové známky a filatelia - svetové a európske poštové známky a filatelia
• Poštové známky a filatelia - československé poštové známky a filatelia

LETNÝ SEMESTER – 20 HOD:
• Poštové známky a filatelia - slovenské poštové známky a filatelia
• Pohľadnice a filokartia - história, klasifikácia, zberateľské smery
• Mince a numizmatika - história, klasifikácia, zberateľské smery
• Základy praktickej tvorby exponátu - všeobecné pravidlá a techniky, vystavovanie
• Študentské prezentácie - prezentácie vlastných prác a exponátov


3. ROČNÍK - 2023/2024

ZIMNÝ SEMESTER – 20 HOD:
• Poštové známky a filatelia - poštové známky, poštové celiny a poštové formuláre
• Poštové známky a filatelia – poštové pečiatky a iné atribúty poštovej prevádzky
• Poštové známky a filatelia – automatizácia poštovej prevádzky a moderná filatelia
• Kvalita zberateľských objektov a overenie pravosti, ohodnotenie zbierky
• Pokročilá tvorba filatelistických exponátov – tematická filatelia

LETNÝ SEMESTER – 20 HOD:
• Pokročilá tvorba filatelistických exponátov – teritoriálna (tradičná) filatelia
• Pokročilá tvorba filatelistických exponátov – poštová história
• Pokročilá tvorba filokartistických exponátov – pohľadníc a exponátov otvorenej triedy
• Komerčné a investičné zberateľstvo, krátkodobá a dlhodobá profitabilita
• Študentské prezentácie – prezentácie vlastných prác a exponátov


Informačný leták: Vzdelávací program ZBERATEĽSTVO (zameranie na filateliu a filokartiu)

Ak vás takéto štúdium zaujíma, práve sa otvára nový prvý ročník, môžete sa prihlásiť (hoc aj po termíne - dobrý ľudí sa všade veľa zmestí).

Informácie o prihlasovaní: ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA ZÁUJMOVÉ ŠTÚDIUM

Online prihláška: Vzdelávací program ZBERATEĽSTVO (zameranie na filateliu a filokartiu)


Bližšie sa o študijnom programe Univerzity tretieho veku UNIZA v Žiline dozviete na stránkach univerzity a z video prezentácie.

Kontaktné údaje:
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Ústav celoživotného vzdelávania
Univerzita tretieho veku
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Web: www.ucv.uniza.sk
Email: u3v@uniza.sk
Telefón: 0918/971 108

Kontaktná osoba: Ing. Martina Kardošová Kapitulíková
Telefón: +421 41 513 50 57
Mobil: +421 918 971 108
Email: martina.kardosova@uniza.skPonuka štúdia programu ZBERATEĽSTVO so zameraním na filateliu a filokartiu v akademickom roku 2021/202: 3-ročný šdudijný program ZBERATEĽSTVO (zameranie na filateliu a filokartiu)

Vzdelávací program ZBERATEĽSTVO na univerzite tretieho veku


Kompletná ponuka štúdia na Univerzite tretieho veku UNIZA v akademickom roku 2021/2022: Ponuka štúdia na Univerzite tretieho veku UNIZA

Vzdelávací program ZBERATEĽSTVO na univerzite tretieho vekuPoďakovanie


Na záver sa chcem poďakovať pani riaditeľke Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Ing. Lucii Hrebeňárovej a koordinátorkám Univerzity tretieho veku PhD. Martine Kardošovovej-Kapitulíkovej a PhDr. Ľubici Mindekovej za ich záujem, porozumenie, trpezlivosť a podporu, ktorú príprave študijného programu ZBERATEĽSTVO (zameranie na filateliu a filokartiu) venovali a stále venujú.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov