Nové a aktualizované články v sekcii Aktuality - Odborné príspevky

Prehľad nových a aktualizovaných článkov v sekcii Aktuality - Odborné príspevky, ktorá je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky

11. 07. 2024

Rôzne:
Filatelia a zberateľstvo na univerzite tretieho veku

Filatelia a zberateľstvo na univerzite tretieho veku
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 26. 06. 2020 14:02
Aktualizované: 01. 07. 2020 18:20

Pozvánka na štúdium vzdelávacieho modulu ZBERATEĽSTVO A FILATELIA na Univerzite tretieho veku UNIZA v Žiline


Filatelia a zberateľstvo na univerzite tretieho veku

s poditulom: Čo nebolo môže byť (filatelia na školách)


Po prečítaní príspevku Janka Mičku – A prečo nie je aj filatelia (na školách) som si uvedomil, že moje aktivity a tým aj tento môj príspevok sú jeho voľný pokračovaním. A hlavne nielen teoretickými (na čo sme takmer naslovovzatí odborníci) ale aj praktickými odpoveďami na jeho otázku.

O čo ide? O zavedenie výučby filatelie alebo širšej oblasti zberateľstva do škôl. Janko síce navrhuje zavedenie výučby filatelie na základné školy, ale prečo neskúsiť aj iné stupne? Konkrétne na univerzity tretieho veku. Prečo nie? povedal som si, keď som uvažoval ako dostať filateliu medzi ľudí. Keď nám to príliš nejde s mládežou (aj napriek finančným injekciám do mládeže nemáme vedúcich a tak populácia aktívnych mladých filatelistov postupne klesá), nie sme schopní efektívne osloviť ľudí v produktívnom veku (väčšinou majú iné starosti a na takéto panské huncútstva im nezostáva čas ani financie), prečo by sme neskúsili osloviť ľudí starších generácií? Tí už majú viac času, majú aj nejaké tie financie a hlavne hľadajú niečo čím svoj voľný čas zmysluplne zaplniť a pritom si potrénovať mozgové závity a súčasne zostať medzi ľuďmi.

Zvážil som svoje možnosti, rozsah tém, ktoré by som vedel ponúknuť a samozrejme potenciálny záujem poslucháčov tejto vekovej kategórie a pripravil pracovný návrh. Po jeho vnútro-rodinnom pripomienkovaní (program je určený pre laikov a začínajúcich, takže nepotrebujem vedecké expertízy), som sa rozhodol osloviť slovenské univerzity tretieho veku. A výsledok? Žiadne triumfálne dobytie Berlína ale ani Waterloo. Inými slovami, zatiaľ sa ozvala len univerzita tretieho veku pri Žilinskej univerzite, ktorej riaditeľke Ing. Lucii Hrebeňárovej, PhD. sa návrh zapáčil. A keďže pôsobia pri bývalej Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline – a filatelia je úzko spätá s poštovou prevádzkou – navrhnutý študijný program dokonca súvisí s ich zameraním.

A myslím, že je aj dobre, že sa ozvala len jedna univerzita tretieho veku (verím, že ak sa nám tento program podarí rozbehnúť pridajú sa aj ďalšie), lebo môj úvodný návrh programu sa ukázal ako len akýsi zárodok a bolo ho potrebné prepracovať a prispôsobiť na potreby potenciálnych poslucháčov. Výsledkom je vzdelávací modiul Zberateľstvo a filatelia na Univerzite tretieho veku UNIZA v Žiline, ktorý sa otvára v školskom roku 2020/2011 a na ktorí sú všetci záujemcovia vítaní.

Filatelia a zberateľstvo na univerzite tretieho veku


Vzdelávací modul Zberateľstvo a filatelia (1-ročné štúdium)


UČEBNÝ PLÁN

ZIMNÝ SEMESTER – 20 HOD:
• Úvod do zberateľstva – špecifiká zberateľských oblastí, výber zberateľskej oblasti, zberateľské rarity a ich príbehy.
• Filatelia a zbieranie poštových známok – špecifiká, pošta a poštové služby, typy filatelistických materiálov, rarity a vzácnosti.
• Zberateľská komunita a zberateľský trh – organizácie, stretnutia, burzy, aukcie, komerčné a investičné zberateľstvo, zberateľstvo na internete.
• Zberateľská literatúra a informačné zdroje, získavanie informácií na internete.
• Zberateľské objekty a ich hodnota a kvalita, overenie pravosti, zhodnotenie zbierky.

LETNÝ SEMESTER – 20 HOD:
• Organizácia, uskladnenie, rozširovanie a budovanie zbierky, zberateľské pomôcky.
• Prezentácia a vystavovanie zbierky, pravidlá, výstavy a súťaže, úspešní vystavovatelia a ich exponáty.
• Filatelistická zbierka a exponát – postupy spracovania, tvorba a vystavovanie, ukážky typov exponátov.
• Ohodnotenie zbierky, certifikácia vzácnych zberateľských objektov, falšovanie a ochrana zberateľov.
• Predaj alebo darovanie zbierky, spracovanie pozostalosti, alternatívne možnosti a ich výhody a nevýhody.

PDF dokument Univerzita tretieho veku UNIZA Žilina - Vzdelávací modul Zberateľstvo a filatelia (PDF)

Online prihláška: Prihláška na Vzdelávací modul Zberateľstvo a filatelia

Bližšie sa o vzdelávacom module dozviete z rozhovoru, ktorý sme nahrali ako náhradu za úvodnú motivačnú prednášku – žiaľ, nemohla sa z dôvodov pandémie korona-vírusu uskutočniť. Prosím, vypočujte si ho a zvážte, či študijný program nie je vhodný pre vás alebo niekoho z vašich blízkych alebo okolia.

Relácia Jeden z lektorov U3V s Vojtechom Jankovičom (rozhovor): Rozhovor s Vojtechom Jankovičom

Filatelia a zberateľstvo na univerzite tretieho veku


Dovolím si pripojiť dve reakcie poslucháčok, ktoré si rozhovor vypočuli a takto zareagovali:

Anna Mikolková: „Ďakujem krásne kreatívnemu tímu U3V v Žiline za radosť a poznanie súvislostí histórie, filozofie, umenia pri rozprávaní s filatelistom p. Vojtechom Jankovičom. Jeho nadšenie pre príbehy, ktoré môžeme nájsť často i doma. Štúdium histórie a vôbec rozšírenie poznania nás všetkých posúva dopredu. Veľké ďakujem p. Jankovič za vaše slová a príbehy nielen o Modrom Mauritiu. Úžasná relácia. Všetkým doporučujem si ju vypočuť. Zážitok, ktorý je nezabudnuteľný.“

Gabriela Hamalová: „Práve som si vypočula príjemný hlas pána Jankoviča. Priznávam, že zdala sa mi akási "suchá" filatelia. Ale po jeho prístupe k zberateľstvu, ktoré je obohatené rozvíjaním poznania podľa témy, na ktorú zbieram známky, som prístupná aj filatelii a už duchu rozoberám témy, ktoré by mohli byť mojim záujmom. Autá? Politici? Aj tie zvieratá by mohli byť. No neviem. Fakt ale je, že staré veci nadobúdajú hodnotu vývojom tak, ako tie známky, ktoré dnes aj cez milión. Ani nevieme aké hodnoty zahodil náš dedko, babka. A na koniec bola veľavravná básnička od Rúfusa: " .....kto sa díva, krásne veci poznáva." Ďakujem, inšpiratívna prednáška.“

Bližšie sa o študijnom programe Univerzity tretieho veku UNIZA v Žiline dozviete na stránkach univerzity a z video prezentácie.

Kontaktné údaje:
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Ústav celoživotného vzdelávania
Univerzita tretieho veku
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Web: www.ucv.uniza.sk
Email: u3v@uniza.sk
Telefón: 0918/971 108

Ponuka štúdia v akademickom roku 2020/2021 (videoprezentácia): Ponuka štúdia v akademickom roku 2020/2021

Filatelia a zberateľstvo na univerzite tretieho vekuPoďakovanie


Na záver sa chcem poďakovať pani riaditeľke Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Ing. Lucii Hrebeňárovej a koordinátorkám Univerzity tretieho veku PhD. Martine Kardošovovej-Kapitulíkovej a PhDr. Ľubici Mindekovej za ich záujem, porozumenie, trpezlivosť a podporu, ktorú príprave študijného programu Zberateľstvo a filatelia venovali.
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov