Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Rudolf Schuster

Rudolf Schuster
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 29. 03. 2015 10:16

Prehľad slovacík - známok a filatelistických materiálov iných krajín, ktoré majú súvis s bývalým slovenským prezidentom Rudolfom Schusterom.Rudolf Schuster

(* 4. január 1934, Košice)

slovenský politik, primátor mesta Košice (1983 – 1986 a 1994 – 1999), predseda Slovenskej národnej rady (1989 - 1990), veľvyslanec ČSFR v Kanade (1990 - 1992), poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (1998 - 1999), prezident Slovenskej republiky (1999 – 2004), tiež prozaik, dramatik, scenárista; pôvodným povolaním stavebný inžinier.
Celé meno vrátane vedeckých titulov: Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.


Libéria (LIBERIA)


2000 - Najvyšší predstavitelia štátov sveta


Relevantné atribúty: Známka - portrét Rudolfa Schustera, text "Slovakia President / Rudolf Schuster.

Slovaciká - Libéria - Najvyšší predstavitelia štátov sveta - Rudolf SchusterSLOVENSKO1999 - Inaugurácia prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera


Inaugurácia prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera2000 - Prezident Slovenskej republiky - Rudolf Schuster


Prezident Slovenskej republiky - Rudolf Schuster2003 - Prezident Slovenskej republiky - Rudolf Schuster


Prezident Slovenskej republiky - Rudolf Schuster

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov