Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava známkovej tvorby Martina Činovského

Výstava známkovej tvorby Martina Činovského
Miesto: Galérii aktualít, Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 13. 03. 2013 - 28. 04. 2013

Výstava "Martin Činovský - známková tvorba" vynikajúceho slovenského rytca a autora výtvarných návrhov, rozkresieb a rytín slovenských poštových známok akad. mal. Martina Činovského v Galérii aktualít Pálffyho paláca na Panskej 19 v BrVýstava známkovej tvorby Martina Činovského

Galéria mesta Bratislavy, Slovenská pošta, a. s. - Poštové múzeum Banská Bystrica a akad. mal. Martin Činovský vás pozývajú na výstavu "Martin Činovský - známková tvorba", ktorá priblíži výtvarné návrhov, rozkresby a rytiny slovenských poštových známok vynikajúceho slovenského rytca akad. mal. Martina Činovského v Galérii aktualít Pálffyho paláca na Panskej 19 v Bratislave. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 13. marca o 17.00 hod.

Výstava potrvá do 28. apríla 2013 a bude otvorená denne okrem pondelka od 11.00 do 18.00 hod. Kurátorom výstavy je Mgr. Martin Vančo, PhD. ,vedúci POFIS a Poštového múzea.

Slovenská pošta zabezpečí na podujatie predaj produktov (najmä z autorskej dielne Martina Činovského), príležitostnú poštovú pečiatku s domicilom Bratislava 1 a príležitostnú tlač venovanú tejto výstave. Príležitostná poštová pečiatka sa bude po skončení akcie používať ešte 7 dní na pošte Bratislava 1.


Súvisiace materiály:
Súvisiace oznamy:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov