Prednáška (KF 00-15): Slovensko 1939 a jeho pretlačové provizóriá

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré organizuje KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika).

01. 02. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Výstava THE BEST OF SLOVAK STAMPS ENGRAVING

Výstava THE BEST OF SLOVAK STAMPS ENGRAVING
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 30. 01. 2013 10:43

Informácia o výstave najlepších rytín slovenských poštových známok, ktoré sú dielami slovenských rytcov Rudolfa Cigánika, Martina Činovského a Františka Horniaka v Poštovom múzeu v Prahe.

Základné informácie:


Výstava THE BEST OF SLOVAK STAMPS ENGRAVING ~ Rudolf Cigánik – Martin Činovský – František Horniak


Výstava THE BEST OF SLOVAK STAMPS ENGRAVING ~ Rudolf Cigánik – Martin Činovský – František Horniak


Súvisiace podujatia:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov