Osobnosti: Alexander Dubček (1921 – 1992) - 100. výročie narodenia

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 100. výročie narodenia komunistického politika - hlavnej osobnosti Pražskej jari 1968 Alexandra Dubčeka.

26. 11. 2021

Výstavy, súťaže a iné akcie:
Výstava poštových známok 20 ROKOV SAMOSTATNÉHO SLOVENSKA v Krakove

Výstava poštových známok 20 ROKOV SAMOSTATNÉHO SLOVENSKA v Krakove
Autor: Miroslav Bachratý
Zdroj: ZSF
Publikované: 27. 12. 2013 02:07

Informácia o zaujímavej propagačnej výstavy slovenských poštových známok v poľskom Krakove.

Z poľského Krakova prišla v polovici decembra milá správa o konaní propagačnej výstavy slovenských poštových známok, ktorej iniciátorom bol známy „ambasádor slovenskej filatelie“ Mgr. Jan Malik. Slovenskej filatelistickej verejnosti je známy svojím dlhoročným viac než priateľským vzťahom k Slovensku a slovenskej filatelii, stál pri zrode tradície družobných výstav Bratislava – Kyjev – Krakov a tiež bilaterálnych slovensko-poľských výstav, organizovaných od roku 1997 na základe zmluvy medzi ZSF a PZF. Výstava pod názvom „20 rokov samostatného Slovenska“ sa konala od 22.11. do 31.12. 2013 v „Galerii Sztuki Slowackiej“ (Galéria slovenského umenia) v Krakove za výdatnej pomoci Towarzystwa Slowaków v Polsce (združenie Slovákov v Poľsku). Prierezový propagačný exponát slovenskej známkovej tvorby je dielom J. Malika, ktorý ním dokumentuje nielen históriu Slovenska vrátane tej najmladšej po roku 1993, ale aj jeho prírodné a kultúrne pamätihodnosti, významné udalosti a osobnosti. K výstave bol vydaný vkusný katalóg s ťažiskovým príspevkom J. Malika o známkovej tvorbe Slovenska ako aj rozsiahlym pojednaním Zdzislawa Gogola o pôsobení rehole minoritov na Slovensku.

Výstava poštových známok 20 ROKOV SAMOSTATNÉHO SLOVENSKA v Krakove Výstava poštových známok 20 ROKOV SAMOSTATNÉHO SLOVENSKA v Krakove


Poľská pošta pripravila k výstave poštový lístok bez vytlačenej známky (ich zbieranie je v Poľsku veľmi populárne) s motívom krakovského Mariánskeho kostola, mapou Slovenska a príslušnými textami k výstave. V deň otvorenia výstavy sa používal aj príležitostný kašet v modrej farbe.


Výstava poštových známok 20 ROKOV SAMOSTATNÉHO SLOVENSKA v Krakove


Nezostáva než sa úprimne poďakovať „nášmu“ Jankovi Malikovi nielen za jeho obrovské úsilie spojené s prípravou tejto propagačnej výstavy, ale aj za jeho vrelý vzťah k slovenským filatelistom a k našej krajine vôbec. Kiež mu jeho elán ešte dlho vydrží!


Autor: Miroslav Bachratý

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov