Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Stamp Exhibition 20 YEARS OF INDEPENDENT SLOVAKIA in Krakow

Stamp Exhibition 20 YEARS OF INDEPENDENT SLOVAKIA in Krakow
Author: Miroslav Bachratý
Source: ZSF
Published: 27. 12. 2013 02:07

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o zaujímavej propagačnej výstavy slovenských poštových známok v poľskom Krakove.

Z poľského Krakova prišla v polovici decembra milá správa o konaní propagačnej výstavy slovenských poštových známok, ktorej iniciátorom bol známy „ambasádor slovenskej filatelie“ Mgr. Jan Malik. Slovenskej filatelistickej verejnosti je známy svojím dlhoročným viac než priateľským vzťahom k Slovensku a slovenskej filatelii, stál pri zrode tradície družobných výstav Bratislava – Kyjev – Krakov a tiež bilaterálnych slovensko-poľských výstav, organizovaných od roku 1997 na základe zmluvy medzi ZSF a PZF. Výstava pod názvom „20 rokov samostatného Slovenska“ sa konala od 22.11. do 31.12. 2013 v „Galerii Sztuki Slowackiej“ (Galéria slovenského umenia) v Krakove za výdatnej pomoci Towarzystwa Slowaków v Polsce (združenie Slovákov v Poľsku). Prierezový propagačný exponát slovenskej známkovej tvorby je dielom J. Malika, ktorý ním dokumentuje nielen históriu Slovenska vrátane tej najmladšej po roku 1993, ale aj jeho prírodné a kultúrne pamätihodnosti, významné udalosti a osobnosti. K výstave bol vydaný vkusný katalóg s ťažiskovým príspevkom J. Malika o známkovej tvorbe Slovenska ako aj rozsiahlym pojednaním Zdzislawa Gogola o pôsobení rehole minoritov na Slovensku.

Výstava poštových známok 20 ROKOV SAMOSTATNÉHO SLOVENSKA v Krakove Výstava poštových známok 20 ROKOV SAMOSTATNÉHO SLOVENSKA v Krakove


Poľská pošta pripravila k výstave poštový lístok bez vytlačenej známky (ich zbieranie je v Poľsku veľmi populárne) s motívom krakovského Mariánskeho kostola, mapou Slovenska a príslušnými textami k výstave. V deň otvorenia výstavy sa používal aj príležitostný kašet v modrej farbe.


Výstava poštových známok 20 ROKOV SAMOSTATNÉHO SLOVENSKA v Krakove


Nezostáva než sa úprimne poďakovať „nášmu“ Jankovi Malikovi nielen za jeho obrovské úsilie spojené s prípravou tejto propagačnej výstavy, ale aj za jeho vrelý vzťah k slovenským filatelistom a k našej krajine vôbec. Kiež mu jeho elán ešte dlho vydrží!


Author: Miroslav Bachratý

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists