Jurij Gagarin - 60. výročie prvého vesmírneho letu (čes.)

Pekný český filatelistický doklad 60. výročiu prvého vesmírneho letu Jurija Gagarina a pútavý príbeh, vďaka ktorému vznikol.

09. 06. 2021

Výstavy Poštového múzea:
Výstava POŠTOVÉ MÚZEUM 2000 - 2020 v Banskej Bystrici

Výstava POŠTOVÉ MÚZEUM 2000 - 2020 v Banskej Bystrici
Miesto: Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 10. 03. 2020 - 11. 09. 2020

Pozvanie na výstavu POŠTOVÉ MÚZEUM 2000 - 2020 venovanú 20. výročiu vzniku Poštového múzea v štruktúrach Slovenskej pošty, inštalovanú v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.


Slovenská pošta, a. s. Poštové múzeum vás pozýva na výstavu


Výstava POŠTOVÉ MÚZEUM 2000 - 2020

Dňa 1. marca v roku 2000 vzniklo Poštové múzeum a hoci malo svojich predchodcov už od roku 1985 v podobe dokumentačných centier, ako múzeum je v štruktúrach Slovenskej pošty etablované práve 20 rokov. Toto okrúhle výročie pripomína výstava Poštové múzeum 2000 - 2020 prinášajúca pohľad na obdobie predchádzajúce založeniu Poštového múzea a na jeho pôsobenie po jeho vzniku v roku 2000 až do súčasnosti. Za toto obdobie prešlo múzeum dynamickým vývojom, ktorý sa prejavil na jeho činnostiach.

Výstava priblíži návštevníkovi obdobie predchádzajúce vzniku múzea od založenia Dokumentačného centra spojov a jeho prvej výstavy v roku 1985 v Bratislave, cez zložité obdobie sťahovaní a hľadania vyhovujúcich priestorov až po jeho presťahovanie do Banskej Bystrice. V roku 2000 sa transformáciou z Dokumentačného centra Slovenskej pošty, š. p., na klasickú múzejnú inštitúciu sa Poštové múzeum etablovalo aj v štruktúrach slovenského múzejníctva, pričom si zachovalo základnú myšlienku, ktorá bola pri vzniku prvého Dokumentačného centra, ktorou je skúmanie a dokladovanie poštovej histórie. Cieľom výstavy nie je len priblížiť historický vývoj Poštového múzea, ale umožniť návštevníkom aspoň prostredníctvom rekonštrukcií aj nahliadnuť do zákulisia múzea, do priestorov, ktoré sú bežne neprístupné.

Výstava bude otvorená dňa 10. marca 2020 o 15:30. Súčasťou otvorenia výstavy bude poštová priehradka s príležitostnou poštovou pečiatkou, známky s personalizovaným kupónom k 20. výročiu vzniku Poštového múzea a možnosťou zakúpenia rôzneho filatelistického materiálu. Výstava potrvá do 11. septembra 2020 a je prístupná v pracovných dňoch od 8:00 do 15:30 hod.

Dôležité upozornenie
na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a v nadväznosti na žiadosť Ministerstva vnútra SR o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu v SR zo dňa 6. marca 2020 Slovenská pošta a. s., Poštové múzeum ruší vernisáž výstavy Poštové múzeum 2000 – 2020. Vernisáž sa mala uskutočniť dňa 10. marca 2020 o 15:30 hod., vo výstavných priestoroch Slovenskej pošty a. s., Poštového múzea na Partizánskej ceste č. 9 v Banskej Bystrici.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Internetová stránka Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov