New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2020/1 (182)

New issue of the newsletter of the Czech Association for the Olympic and Sports Philately OLYMPSPORT

04. 08. 2020

Exhibitions of the Postal Museum:
Exhibition POSTOVE MUZEUM 2000 - 2020 (= POSTAL MUSEUM 2000 - 2020) in Banska Bystrica (Slovakia)

Exhibition POSTOVE MUZEUM 2000 - 2020 (= POSTAL MUSEUM 2000 - 2020) in Banska Bystrica (Slovakia)
Location: Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Entry: Unspecified
Date: 10. 03. 2020 - 11. 09. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the exhibition POSTAL MUSEUM 200 - 2020 dedicated to the 20th anniversary of the Postal Museum under the Slovak Post, installed in the Postal Museum in Banska Bystrica (Slovakia).


Slovenská pošta, a. s. Poštové múzeum vás pozýva na výstavu


Výstava POŠTOVÉ MÚZEUM 2000 - 2020

Dňa 1. marca v roku 2000 vzniklo Poštové múzeum a hoci malo svojich predchodcov už od roku 1985 v podobe dokumentačných centier, ako múzeum je v štruktúrach Slovenskej pošty etablované práve 20 rokov. Toto okrúhle výročie pripomína výstava Poštové múzeum 2000 - 2020 prinášajúca pohľad na obdobie predchádzajúce založeniu Poštového múzea a na jeho pôsobenie po jeho vzniku v roku 2000 až do súčasnosti. Za toto obdobie prešlo múzeum dynamickým vývojom, ktorý sa prejavil na jeho činnostiach.

Výstava priblíži návštevníkovi obdobie predchádzajúce vzniku múzea od založenia Dokumentačného centra spojov a jeho prvej výstavy v roku 1985 v Bratislave, cez zložité obdobie sťahovaní a hľadania vyhovujúcich priestorov až po jeho presťahovanie do Banskej Bystrice. V roku 2000 sa transformáciou z Dokumentačného centra Slovenskej pošty, š. p., na klasickú múzejnú inštitúciu sa Poštové múzeum etablovalo aj v štruktúrach slovenského múzejníctva, pričom si zachovalo základnú myšlienku, ktorá bola pri vzniku prvého Dokumentačného centra, ktorou je skúmanie a dokladovanie poštovej histórie. Cieľom výstavy nie je len priblížiť historický vývoj Poštového múzea, ale umožniť návštevníkom aspoň prostredníctvom rekonštrukcií aj nahliadnuť do zákulisia múzea, do priestorov, ktoré sú bežne neprístupné.

Výstava bude otvorená dňa 10. marca 2020 o 15:30. Súčasťou otvorenia výstavy bude poštová priehradka s príležitostnou poštovou pečiatkou, známky s personalizovaným kupónom k 20. výročiu vzniku Poštového múzea a možnosťou zakúpenia rôzneho filatelistického materiálu. Výstava potrvá do 11. septembra 2020 a je prístupná v pracovných dňoch od 8:00 do 15:30 hod.

Dôležité upozornenie
na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a v nadväznosti na žiadosť Ministerstva vnútra SR o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu v SR zo dňa 6. marca 2020 Slovenská pošta a. s., Poštové múzeum ruší vernisáž výstavy Poštové múzeum 2000 – 2020. Vernisáž sa mala uskutočniť dňa 10. marca 2020 o 15:30 hod., vo výstavných priestoroch Slovenskej pošty a. s., Poštového múzea na Partizánskej ceste č. 9 v Banskej Bystrici.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Internetová stránka Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists