80. výročie Slovenského národného povstania (SNP)

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP).

28. 08. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Výstava Martin Činovský - známková tvorba

Výstava Martin Činovský - známková tvorba
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 17. 02. 2013 22:11

Informácia o slávnostnom otvorení výstavy "Martin Činovský - známková tvorba" vynikajúceho slovenského rytca a autora výtvarných návrhov, rozkresieb a rytín slovenských poštových známok akad. mal. Martina Činovského v Galérii aktualít Pálffyho paláca na Panskej 19 v Bratislave.

Základné informácie:


Výstava


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Súvisiace oznamy:


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov