Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia

Poštová známka v hárčekovej úprave z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 300. výročie narodenia vzdelaného cestovateľa, ľudového liečiteľa, zberateľa, mnícha Cypriána (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava MARTIN ČINOVSKÝ - LXX v Piešťanoch

Výstava MARTIN ČINOVSKÝ - LXX v Piešťanoch
Miesto: Dom umenia, Nábrežie Ivana Kraska 1, Piešťany
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 03. 03. 2023 - 02. 04. 2023

Pozvanie na výstavu MARTIN ČINOVSKÝ - LXX v Piešťanoch, ktorá potrvá do 2. apríla 2023.


Slovenská filharmónia, Dom umenia Piešťany, Zväz slovenských filatelistov, Klub filatelistov KF 52-01 v Piešťanoch a Martin Činovský si vás dovoľujú pozvať na vernisáž výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - LXX, ktorá sa uskutoční 3. marca 2023 od 18:00 v Dome umenia v Piešťanoch.

Kurátorom výstavy, ktorá potrvá do 2. apríla 2023, je Ľuboslav Moza.

Kulturná hudobná vložka: Zuzana Homolová.

Vernisáž výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - LXX v Piešťanoch


Kurátor výstavy Ľuboslav Moza napísal:

Chystá sa ďalšia, zriedkavá a zároveň mimoriadna výstava z tvorby svetovo rešpektovanej umeleckej osobnosti. Príležitosť pre tých, ktorí chcú poznať i obdivovať. Využiť možnosť stretnutia s výtvarným umelcom, ktorého tvorba reprezentuje Slovensko všade. Skutočne na celom svete.

Martin Činovsky. Absolvent ateliéru kultového umelca Albína Brunovského má dnes ten istý prívlastok. Vďaka výnimočnej kreativite v známkovej tvorbe, v miniatúre, ktorej dal osobitý charakter a kvalitu. Potvrdzujú to mnohé najvyššie ceny v celosvetových súťažiach. Martin tiež vytvoril krásne kolekcie grafických diel, maľuje obrazy, je rešpektovaným vysokoškolským pedagógom i organizátorom umeleckého diania.

Dovoľte, aby som vás pozval v tento piatok o šiestej večer na jeho originálnu výstavu v Piešťanoch, spojenú s predstavením príležitostnej pečiatky.

Príležitostná pečiatka k vernisáži výstavy MARTIN ČINOVSKÝ - LXX v Piešťanoch


Počas vernisáže bude k dispozícii kašet (príležitostná pečiatka sa pravdepodobne nestihne) a poštové lístky i pohľadnice.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Alexander Urminksý

© Martin Činovský

© Kurátor výstavy Ľuboslav Moza


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov