Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Filatelistické výstavy:
Výstava k blahorečeniu pápeža Jána Pavla II. v Trenčíne

Výstava k blahorečeniu pápeža Jána Pavla II. v Trenčíne
Miesto: Kostol Sv. Rodiny Trenčín-Juh, Trenčín
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 29. 04. 2011 - 04. 05. 2011

Propagačná filatelistická výstava k blahorečeniu pápeža Jána Pavla II. v Trenčíne "Apoštolské cesty pápeža Jána Pavla II. po Slovensku".


Propagačná filatelistická výstava k blahorečeniu pápeža Jána Pavla II. v Trenčíne.

Apoštolské cesty pápeža Jána Pavla II. po Slovensku – taký je obsah exponátu, ktorým si na filatelistických dobových materiáloch návštevník pripomenie miesta a dobu návštev Jána Pavla II. na Slovensku. Výstava je otvorená v dňoch 29. 4. – 4. 5. 2011 a je prístupná širokej verejnosti denne od 16,00 – 20,00 hod., v nedeľu 1. 5. už od 13,00 hod. Otvorenie výstavy je naplánované na 29. 4. 2011, keď Slovenská pošta, a. s. pripravuje vydanie poštovej známky s obrazom pápeža Jána Pavla II.

Návštevníkom bude k dispozícii neúradný príležitostný poštový lístok a pamätná propagačná pečiatka.


Propagačná filatelistická výstava k blahorečeniu pápeža Jána Pavla II. v Trenčíne.

Propagačná filatelistická výstava k blahorečeniu pápeža Jána Pavla II. v Trenčíne.

Výstavu pripravili Karol Milan a Marián Žák z trenčianskych klubov filatelistov.Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov