Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Výstavy Poštového múzea:
Výstava CITIUS, ALTIUS, FORTIUS v Banskej Bystrici

Výstava CITIUS, ALTIUS, FORTIUS v Banskej Bystrici
Miesto: Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 25. 07. 2022 - 27. 10. 2022

Pozvanie na výstavu CITIUS, ALTIUS, FORTIUS - Olympijské motívy vo filatelii, inštalovanú v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.


Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum, Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenské olympijské a športové múzeum vás pozýva na výstavu

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS


Olympijské motívy vo filatelii


Výstava CITIUS, ALTIUS, FORTIUS v Banskej Bystrici

Výstava bude sprístupnená vo výstavných priestoroch generálneho riaditeľstva Slovenskej pošty, a. s., v Banskej Bystrici dňa 25.júla 2022 a potrvá do 27. októbra 2022.


Olympijské hry sú v súčasnosti najväčší svetový športový sviatok priťahujúci zakaždým pozornosť obyvateľov celej planéty. Vo väčšine športových disciplín je úspech na olympijských hrách považovaný za to najvýznamnejšie, čo môže športovec vo svojej športovej kariére dosiahnuť.

Prvé novodobé olympijské hry sa uskutočnili v roku 1896 z podnetu francúzskeho baróna Pierra de Coubertina, ktorý sa týmto snažil oživiť tradíciu olympijských hier, ktoré sa v staroveku konali v antickom Grécku, konkrétne v Olympii. Symbolicky bolo preto zvolené za prvé dejisko moderných olympijských hier grécke hlavné mesto Atény.

Na olympijské hry nezabúdali ani vydavatelia poštových známok a stali sa vďačnou témou zobrazenou na týchto malých umeleckých dielach. Vydávanie známok so športovými námetmi sa stalo pravidelným javom vo väčšine poštových správ, ktoré tým propagovali vlastné športové tímy. Postupom času sa začali vydávať aj na zberateľské účely pre filatelistov a vďaka celosvetovo zaujímavému obsahovému zameraniu sa dobre predávali aj do zahraničia. Na známkach sú veľmi často zobrazovaní olympijskí víťazi, významné udalosti z olympijskej histórie alebo osobnosti, ktoré sa nezmazateľne zapísali do novodobej olympijskej histórie.

Na hodnoty a ideály olympijskej charty Pierra de Coubertina nadväzuje aj Európsky olympijský festival mládeže (EYOF). Pôvodne podujatie nieslo názov Európske olympijské dni mládeže (EYOD) a po prvý krát sa konali v roku 1991 v Belgicku. V roku 1993 pribudla zimná verzia, ktorú usporiadalo Taliansko. Slovensko hostilo zimný EYOD vo Vysokých Tatrách v roku 1999. Koná sa v zime aj v lete v dvojročných cykloch, a to v každom nepárnom roku. Je jedným z vrcholných podujatí pre mladých európskych športovcov vo veku od 14 do 18 rokov, ktorí tak majú možnosť získať medzinárodné skúsenosti a zoznámiť sa s atmosférou olympijského podujatia. Pre mnohých z nich sa festival stáva vstupnou bránou na olympijské hry. Tento rok je hostiteľským mestom festivalu mesto Banská Bystrica.

Heslom novodobých olympijských hier a zároveň aj názvom spoločnej výstavy Slovenskej pošty, a. s., Poštového múzea a Slovenského olympijského a športového výboru - Slovenského olympijského a športového múzea je „Citius, altius, fortius“, čo po slovensky znamená rýchlejšie, vyššie, silnejšie. Vyjadruje úsilie olympijského hnutia o neprestajný pokrok a zvyšovanie športovej výkonnosti. Ako olympijské heslo bolo uznané Medzinárodným olympijským výborom v roku 1913 a od roku 1920 je súčasťou olympijského emblému.

Výstava prináša chronologický prehľad doteraz vydaných československých a slovenských poštových známok s olympijskou tematikou. Od roku 2004 k nim Slovensko pravidelne vydáva aj poštové známky k vrcholným stretnutiam telesne postihnutých športovcov – paralympijským hrám. Okrem nich návštevníkom predstaví aj prvé olympijské známky z Grécka vydané v roku 1896 a maskotov olympijských hier. Ďalšia časť výstavy prezentuje ukážky súťažných výtvarných návrhov poštových známok mladých umelcov – študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici na tému Európskeho olympijského festivalu mládeže.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov