Autorský umelecký grafický list so známkou k návšteve pápeža Františka na Slovensku

Mimoriadna ponuka - autorský umelecký grafický list so známkou k návšteve pápeža Františka na Slovensku.

14. 09. 2021

Filatelistické výstavy:
Výstava 130. výročie založenia železničnej trate Holíč - Hodonín v Holíči

Výstava 130. výročie založenia železničnej trate Holíč - Hodonín v Holíči
Miesto: Holíčsky zámok, Zámocká 391/2, Holíč
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 19. 06. 2021 - 11. 07. 2021

Pozvanie na propagačnú výstavu 130. výročie založenia železničnej trate Holíč - Hodonín v Holíči.


V dňoch 19. 6. – 11. 7. 2021 sa v meste Holíč uskutoční výstava k 130. výročiu založenie železničnej trate Holíč - Hodonín. Výstava, ktorú zorganizoval Klub filatelistov Holíč, Centrum voľného času (CVČ) Holíč a Mesto Holíč, je inštalovaná v priestoroch Holíčskeho zámku. Výstava je otvorená denne 10:00 - 18:00.

Slávnostné otvorenie výstavy je 18. 6. 2021 o 13:00 h.

Výstava 130. výročie založenia železničnej trate Holíč - Hodonín


Z histórie pre milovníkov železníc:

Dňa 18. 6. 1891 bola zahájená prevádzka na železničnej trati Holíč – Hodonín. Železnica prekročením rieky Moravy prekračovala aj rakúsko-uhorskú hranicu. Vzhľadom na to, že v každej časti Rakúska-Uhorska platili iné zákony, povolenie a stavba dnešnej moravskej časti sa realizovali podľa rakúskych zákonov a slovenskej časti podľa uhorských zákonov. Moravskú časť dlhú 0,8 km postavila Severná dráha cisára Ferdinanda („KFNB“). Slovenskú časť dlhú 3,45 km spoločnosť Místní dráha Hodonín – Holíč. Prevádzku na celej trati zabezpečovala spoločnosť KFNB. Na trati Hodonín- Holíč nad Moravou – Kúty bola vzhľadom na jej strategické postavenie k železničnému uzlu Břeclav dňa 3. 11. 1987 spustená elektrická prevádzka. Osobná preprava po roku 1993 upadala a 12. 12. 2004 bola pravidelná osobná preprava definitívne zastavená.


Čo organizátori pripravili:

» Filatelistické exponáty so železničnou tematikou

» Príležitostnú poštovú pečiatku ku dňu 18. 6. 2021 – vydáva POFIS, autor návrhu Adrian Ferda

» Pamätný list – vydáva klub, autor návrhu Adrian Ferda

» Korešpondenčný lístok / obálka s prítlačou – autor návrhu prítlače Adrian Ferda

» Personalizovaný UTL – na kupónoch sú papierové modely od nášho rodáka pán Jozefa Kuruca, ktoré na trati Holíč – Hodonín v minulosti premávali

» Železničné papierové modely z dielne pána Jozefa Kuruca

» Fotografie trate Holíč – Hodonín od žiakov CVČ


Výstava 130. výročie založenia železničnej trate Holíč - HodonínMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Mária Hudecová, predseda Klubu filatelistov v Holíči


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov