Terchovská muzika (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom)

Príležitostná poštová známka Terchovská muzika (spoločné vydanie s Azerbajdžanom).

02. 10. 2023

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2015/1

Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2015/1
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 08. 05. 2015 21:38

Ak máte záujem o aktuálne informácie o dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2015/1.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/1 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/1


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2015/1:


Úvodník

Do nového ročníka ......................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF zo 7.3.2015 ...........................................4
Darujte 2% zo zaplatenej dane pre ZSF ...........................................6

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba I. štvrťroka 2015 ..................6
Anketa - Najkrajšia slovenská poštová známka roka 2014 ..............................9
Uvedenie poštovej známky Mauzóleum Andrášiovcov ..............................10

Naša mládež

Ocenenie filatelistov za rozvíjanie mládežníckej filatelie .......................11
Ocenenie práce filatelistov .......................13
Seminár vedúcich KMF .......................15
Úprimné slovo filatelistom, súcim na slovo... .......................17

Poštová história

Známky nákazového fondu na dobytčích pasoch ......................19

Výstavy a kongresy

Vernisáž filatelistickej výstavy vo Vroclave ......................21

Z klubov a regiónov

Milan Rastislav Štefánik, vedec, vojak, diplomat (IV) ......................21
Nový príspevok k poštovej histórii ......................25
VČS Trenčín ......................26
Tragédia v Himalájach ......................26

Spoločenská kronika

Jubilant Ľubomír Floch ....................28
Zemřel Ladislav Dvořáček ....................................28
Smutná správa z Bratislavy ....................................29

Inzercia

Inzercia ZSF .......................................................................... 30Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2015/1

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2015/1 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov