All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

22. 10. 2023

Books, magazines and other publications:
New Spravodaj ZSF 2015/1 was published

New Spravodaj ZSF 2015/1 was published
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 08. 05. 2015 21:38

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

If you are interested in actual information about events in the Slovak philately, the new issue 2015/1 of the Newsletter of the Union of Slovak Philatelists philatelic magazine has been just published.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/1 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/1


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2015/1:


Úvodník

Do nového ročníka ......................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF zo 7.3.2015 ...........................................4
Darujte 2% zo zaplatenej dane pre ZSF ...........................................6

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba I. štvrťroka 2015 ..................6
Anketa - Najkrajšia slovenská poštová známka roka 2014 ..............................9
Uvedenie poštovej známky Mauzóleum Andrášiovcov ..............................10

Naša mládež

Ocenenie filatelistov za rozvíjanie mládežníckej filatelie .......................11
Ocenenie práce filatelistov .......................13
Seminár vedúcich KMF .......................15
Úprimné slovo filatelistom, súcim na slovo... .......................17

Poštová história

Známky nákazového fondu na dobytčích pasoch ......................19

Výstavy a kongresy

Vernisáž filatelistickej výstavy vo Vroclave ......................21

Z klubov a regiónov

Milan Rastislav Štefánik, vedec, vojak, diplomat (IV) ......................21
Nový príspevok k poštovej histórii ......................25
VČS Trenčín ......................26
Tragédia v Himalájach ......................26

Spoločenská kronika

Jubilant Ľubomír Floch ....................28
Zemřel Ladislav Dvořáček ....................................28
Smutná správa z Bratislavy ....................................29

Inzercia

Inzercia ZSF .......................................................................... 30Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2015/1

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2015/1 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists