100. výročie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach

Príležitostná poštová známka vydaná na počesť 100. výročia konania prvého Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v roku 1924.

04. 10. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2014/4

Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2014/4
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 21. 12. 2014 09:44

Ak máte záujem o aktuálne informácie o dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2014/4.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/4 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/4


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/4:


Úvodník

Aký si Spravodajca 2014? ......................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF zo 6. 12. 2014 ...........................................4

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba IV. štvrťroka 2014 ..................6
JUDr. Severín Zrubec v zrkadle casu - filatelista a básnik ................11
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015 .........................18
Slovensko získalo po prvý raz v histórii cenu ..............................20
Na čo slúži sektorový piktogram? ..............................22

Naša mládež

Úspešný školský rok 2013/2014 mládežníckej filatelie .......................26
Vyhodnotenie sútaže aktivity krúžkov MF .......................28
Mládežnícka filatelistická výstava v Košiciach .......................29

Z klubov a regiónov

Výstava Veľká vojna v našich životoch ......................31
XXXI. Dni filatelie Slovenska ......................32

Spoločenská kronika

Laureátom ceny ZSF za rok 2013 je JUDr. Svätopluk Šablatúra ..........33
Zomrel pán Milan Dukát ...................................................33Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2014/4

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2014/4 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2014 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov