The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Books, magazines and other publications:
A new Spravodaj ZSF 2014/4 was published

A new Spravodaj ZSF 2014/4 was published
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 21. 12. 2014 09:44

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

If you are interested in actual information about events in the Slovak philately, the new issue 2014/4 of the Newsletter of the Union of Slovak Philatelists philatelic magazine has been just published.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/4 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/4


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/4:


Úvodník

Aký si Spravodajca 2014? ......................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF zo 6. 12. 2014 ...........................................4

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba IV. štvrťroka 2014 ..................6
JUDr. Severín Zrubec v zrkadle casu - filatelista a básnik ................11
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015 .........................18
Slovensko získalo po prvý raz v histórii cenu ..............................20
Na čo slúži sektorový piktogram? ..............................22

Naša mládež

Úspešný školský rok 2013/2014 mládežníckej filatelie .......................26
Vyhodnotenie sútaže aktivity krúžkov MF .......................28
Mládežnícka filatelistická výstava v Košiciach .......................29

Z klubov a regiónov

Výstava Veľká vojna v našich životoch ......................31
XXXI. Dni filatelie Slovenska ......................32

Spoločenská kronika

Laureátom ceny ZSF za rok 2013 je JUDr. Svätopluk Šablatúra ..........33
Zomrel pán Milan Dukát ...................................................33Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2014/4

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2014/4 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2014 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists