Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2014/3 - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka personalizovaných tlačových listov

Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2014/3

Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2014/3

Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2014/3


Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2014/3   Ak máte záujem o aktuálne informácie o  dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/3.
 


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/3 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/3


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/3:


Úvodník

Budúci rok sa uskutoční 1. Snem ZSF ......................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF zo 6. 9. 2014 ...........................................5
Smernice pre udeľovanie Cestného odznaku ZSF ...........................................6

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba III. štvrťroka 2014 ..................8
Vyhodnotenie Ankety ................10
Uvedenie známky „Osobnosti: Pavol Horov“ ..............................12
Kód 2D – digitálna známka ..............................13
Viete co je QR kód? ..............................14

Naša mládež

Dni mládežníckej filatelie .......................15

Výstavy a kongresy

PETROVEC FILA 2014 ....................18
PHILAKOREA 2014 .......................19
73. Kongres FIP - Seoul 2014 .......................19

Z klubov a regiónov

Milan Rastislav Štefánik, vedec, vojak, diplomat (III) ......................19
70 rokov klubu filatelistov v Bytči ..............23
Košickí filatelisti jubilujúcej UVLF .......................................25
Výstava k 70. výročiu SNP ......................28
Jedna poznámka k vydávaniu príležitostných známok ......................29
19. ročník Medzinárodného výstupu na Kriváň ......................30

Recenzie

Recenzia knihy Dán Jánosa ................................................31

Spoločenská kronika

Ján Repček 70-ročný ................................................33
K životnému jubileu JUDr. Táne Rapčanovej ................................................33

Inzercia

Inzercia ZSF .......................................................................... 34Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2014/3

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2014/3 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2014 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.Poslať komentár

Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 03. 10. 2014 22:47
 
Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2014/3

Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2014/3
Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2014/3
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Úspešní ľudia nemali o nič menej problémov ako my. Iba sa rozhodli, že nedovolia, aby im niečo bránilo v postupe.

(Ben Carson)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk