All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

22. 09. 2024

Books, magazines and other publications:
A new Spravodaj ZSF 2014/3 was published

A new Spravodaj ZSF 2014/3 was published
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 03. 10. 2014 22:47

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Ak máte záujem o aktuálne informácie o  dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/3.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/3 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/3


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/3:


Úvodník

Budúci rok sa uskutoční 1. Snem ZSF ......................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF zo 6. 9. 2014 ...........................................5
Smernice pre udeľovanie Cestného odznaku ZSF ...........................................6

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba III. štvrťroka 2014 ..................8
Vyhodnotenie Ankety ................10
Uvedenie známky „Osobnosti: Pavol Horov“ ..............................12
Kód 2D – digitálna známka ..............................13
Viete co je QR kód? ..............................14

Naša mládež

Dni mládežníckej filatelie .......................15

Výstavy a kongresy

PETROVEC FILA 2014 ....................18
PHILAKOREA 2014 .......................19
73. Kongres FIP - Seoul 2014 .......................19

Z klubov a regiónov

Milan Rastislav Štefánik, vedec, vojak, diplomat (III) ......................19
70 rokov klubu filatelistov v Bytči ..............23
Košickí filatelisti jubilujúcej UVLF .......................................25
Výstava k 70. výročiu SNP ......................28
Jedna poznámka k vydávaniu príležitostných známok ......................29
19. ročník Medzinárodného výstupu na Kriváň ......................30

Recenzie

Recenzia knihy Dán Jánosa ................................................31

Spoločenská kronika

Ján Repček 70-ročný ................................................33
K životnému jubileu JUDr. Táne Rapčanovej ................................................33

Inzercia

Inzercia ZSF .......................................................................... 34Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2014/3

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2014/3 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2014 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists