A new Spravodaj ZSF 2014/3 was published - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Poprad Collectors Bourse in Poprad (Slovakia)

A new Spravodaj ZSF 2014/3 was published

A new Spravodaj ZSF 2014/3 was published

A new Spravodaj ZSF 2014/3 was published


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
A new Spravodaj ZSF 2014/3 was published   Ak máte záujem o aktuálne informácie o  dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/3.
 


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/3 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/3


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/3:


Úvodník

Budúci rok sa uskutoční 1. Snem ZSF ......................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF zo 6. 9. 2014 ...........................................5
Smernice pre udeľovanie Cestného odznaku ZSF ...........................................6

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba III. štvrťroka 2014 ..................8
Vyhodnotenie Ankety ................10
Uvedenie známky „Osobnosti: Pavol Horov“ ..............................12
Kód 2D – digitálna známka ..............................13
Viete co je QR kód? ..............................14

Naša mládež

Dni mládežníckej filatelie .......................15

Výstavy a kongresy

PETROVEC FILA 2014 ....................18
PHILAKOREA 2014 .......................19
73. Kongres FIP - Seoul 2014 .......................19

Z klubov a regiónov

Milan Rastislav Štefánik, vedec, vojak, diplomat (III) ......................19
70 rokov klubu filatelistov v Bytči ..............23
Košickí filatelisti jubilujúcej UVLF .......................................25
Výstava k 70. výročiu SNP ......................28
Jedna poznámka k vydávaniu príležitostných známok ......................29
19. ročník Medzinárodného výstupu na Kriváň ......................30

Recenzie

Recenzia knihy Dán Jánosa ................................................31

Spoločenská kronika

Ján Repček 70-ročný ................................................33
K životnému jubileu JUDr. Táne Rapčanovej ................................................33

Inzercia

Inzercia ZSF .......................................................................... 34Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2014/3

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2014/3 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2014 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 03. 10. 2014 22:47
 
A new Spravodaj ZSF 2014/3 was published

A new Spravodaj ZSF 2014/3 was published
A new Spravodaj ZSF 2014/3 was published
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

( Stephen R. Covey)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk