Vydanie poštovej známky 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou)

Informácia o vydaní novej poštovej známky 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou).

02. 10. 2023

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2014/1

Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2014/1
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 04. 04. 2014 18:29

Ak máte záujem o aktuálne informácie o dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/1.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/1 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/1


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/1:


Úvodník

Vstup do nového roka ...........................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF z 1.3.2014 .............................................5
Informácia Komisie slovenských známok a celín ZSF ..............................6
Darujte 2% zo zaplatenej dane pre ZSF .............................................6

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba I.štvrťroka 2014 . .................7
Levice oslavovali ........10
Pocta Igorovi Rumanskému ..............................11

Výstavy a kongresy

Prvá veľká zlatá FIP medaila na Slovensku ....................13
Výstava v Krakove .......................18

Naša mládež

Vyhodnotenie činnosti KM ZSF .................19
Vyhodnotenie súťaže aktivity KMF ........21
Zasadanie Komisie mládeže ZSF ..............................22
Ako sme začínali vknižnici ..............................22

Z klubov a regiónov

Milan Rastislav Štefánik, vedec,vojak, diplomat (I) ......................23
70 rokov KF v Holíči 1943 - 2013 ..............25
70 rokov organizovanej filatelie v Prievidzi ............................................27
70. výročie vzniku 2. čs. samostatnej paradesantej brigády ......................28

Recenzie

Tatranské XIX. storočie ajehoosobnosti .............................26

Spoločenská kronika

Blahoželáme Martinovi Činovskému .......................................................29
Významné jubileum MVDr. Alexandra Bárda .................................30
Mgr. Ján Mička – osobnosť roka mesta Trnavy ..........................................31
Jubilanti z Liptovského Mikuláša .........................................31
Významné životné jubileum Vojtecha Jankoviča ............................32
Jubilant Ing. Ladislav Göőz ......................................................33
Za Ing. Petrom Malíkom ..........................................................33
Smutná správa z Trenčína .......................................................34

Inzercia

Inzercia ZSF ............................................................................... 34Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2014/1

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2014/1 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2014 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov