Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Books, magazines and other publications:
A new Spravodaj ZSF 2014/1 was published

A new Spravodaj ZSF 2014/1 was published
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 04. 04. 2014 18:29

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Ak máte záujem o aktuálne informácie o dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/1.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/1 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/1


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/1:


Úvodník

Vstup do nového roka ...........................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF z 1.3.2014 .............................................5
Informácia Komisie slovenských známok a celín ZSF ..............................6
Darujte 2% zo zaplatenej dane pre ZSF .............................................6

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba I.štvrťroka 2014 . .................7
Levice oslavovali ........10
Pocta Igorovi Rumanskému ..............................11

Výstavy a kongresy

Prvá veľká zlatá FIP medaila na Slovensku ....................13
Výstava v Krakove .......................18

Naša mládež

Vyhodnotenie činnosti KM ZSF .................19
Vyhodnotenie súťaže aktivity KMF ........21
Zasadanie Komisie mládeže ZSF ..............................22
Ako sme začínali vknižnici ..............................22

Z klubov a regiónov

Milan Rastislav Štefánik, vedec,vojak, diplomat (I) ......................23
70 rokov KF v Holíči 1943 - 2013 ..............25
70 rokov organizovanej filatelie v Prievidzi ............................................27
70. výročie vzniku 2. čs. samostatnej paradesantej brigády ......................28

Recenzie

Tatranské XIX. storočie ajehoosobnosti .............................26

Spoločenská kronika

Blahoželáme Martinovi Činovskému .......................................................29
Významné jubileum MVDr. Alexandra Bárda .................................30
Mgr. Ján Mička – osobnosť roka mesta Trnavy ..........................................31
Jubilanti z Liptovského Mikuláša .........................................31
Významné životné jubileum Vojtecha Jankoviča ............................32
Jubilant Ing. Ladislav Göőz ......................................................33
Za Ing. Petrom Malíkom ..........................................................33
Smutná správa z Trenčína .......................................................34

Inzercia

Inzercia ZSF ............................................................................... 34Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2014/1

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2014/1 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2014 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists