Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

09. 02. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2013/4

Vyšlo nové číslo Spravodajcu ZSF 2013/4
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 18. 12. 2013 23:03

Ak máte záujem o aktuálne informácie o dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2013/4.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2013/4 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2013/4


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2013/4:


Úvodník

Zase sme o rok skúsenejší ...........................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF zo 7. 12. 2013...........................................5

Slovenská známka

Emisný plán slovenských poštových známok narok 2014 .................6
Grand Prix de l ́Exposition WIPA 2012 - SLOVENSKO získalo 4. miesto ........7
Rok Martina Martinčeka ukončený .........................................9
Svetový deň pošty 2006 – Poštové použitie neplatných FDC ..............................11

Poštová história

Pošta vo Vysokých Tatrách ......................................................13
Zabudnutý poštár z Nitrianskej župy .....................................16
Zaujímavý historicko - (poštový?) dokument .......................17

Výstavy a kongresy

29. FEPA kongres. Smerovanie a vývoj filatelie ....................18
Vidieť Rio a neumrieť... BRASILIANA 2013 .......................21

Z klubov a regiónov

Ešte kXXX. Dňom filatelie Slovenska v Bytči ......................23
Konferencia „Odkaz vierozvestov Cyrila a Metoda dnešku aj filatelisticky“ ..............24
Výstava CLUB ACTIVITY 2013 ............................................24
Nikto nebude zabudnutý! .........................................................25

Recenzie

Tatranské XIX. storočie ajehoosobnosti .............................26

Spoločenská kronika

Ocenenie práce filatelistov .......................................................27
Dvanásť zvedavých otázok oslovenskej známkovej tvorbe .................................28
Norbert Feiner - laureát Ceny ZSF..........................................33
Jubileum Dr.Andreja Janovského .........................................34
Sedemdesiatiny Mgr. Mikuláša Vavruška ............................34
Blahoželáme ...............................................................................34

Inzercia

Inzercia ZSF ............................................................................... 26Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2013/4
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov