Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Books, magazines and other publications:
A new Spravodaj ZSF 2013/4 was published

A new Spravodaj ZSF 2013/4 was published
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 18. 12. 2013 23:03

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Ak máte záujem o aktuálne informácie o dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2013/4.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2013/4 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2013/4


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2013/4:


Úvodník

Zase sme o rok skúsenejší ...........................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF zo 7. 12. 2013...........................................5

Slovenská známka

Emisný plán slovenských poštových známok narok 2014 .................6
Grand Prix de l ́Exposition WIPA 2012 - SLOVENSKO získalo 4. miesto ........7
Rok Martina Martinčeka ukončený .........................................9
Svetový deň pošty 2006 – Poštové použitie neplatných FDC ..............................11

Poštová história

Pošta vo Vysokých Tatrách ......................................................13
Zabudnutý poštár z Nitrianskej župy .....................................16
Zaujímavý historicko - (poštový?) dokument .......................17

Výstavy a kongresy

29. FEPA kongres. Smerovanie a vývoj filatelie ....................18
Vidieť Rio a neumrieť... BRASILIANA 2013 .......................21

Z klubov a regiónov

Ešte kXXX. Dňom filatelie Slovenska v Bytči ......................23
Konferencia „Odkaz vierozvestov Cyrila a Metoda dnešku aj filatelisticky“ ..............24
Výstava CLUB ACTIVITY 2013 ............................................24
Nikto nebude zabudnutý! .........................................................25

Recenzie

Tatranské XIX. storočie ajehoosobnosti .............................26

Spoločenská kronika

Ocenenie práce filatelistov .......................................................27
Dvanásť zvedavých otázok oslovenskej známkovej tvorbe .................................28
Norbert Feiner - laureát Ceny ZSF..........................................33
Jubileum Dr.Andreja Janovského .........................................34
Sedemdesiatiny Mgr. Mikuláša Vavruška ............................34
Blahoželáme ...............................................................................34

Inzercia

Inzercia ZSF ............................................................................... 26Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2013/4
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists