Vianoce 2022: Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa (1822 – 1879)

Poštová známka vydaná k Vianociam v roku 2022 s námetom kristologických motívov v diele P. M. Bohúňa.

11. 11. 2022

Zberateľské burzy:
Výmenné stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií v Bratislave

Výmenné stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií v Bratislave
Miesto: Dom športu, Junácka, Bratislava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 25. 09. 2022

Pozvanie na tradičné jesenné medzinárodné stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií v Bratislave.


Začiatok výmenného stretnutia je o 8,00 hod., pre verejnosť od 9,00.

Od 10,00 bude možný vstup do Múzea športu. Vstup voľný len pre členov SSOŠZ.

Medzinárodné stretnutie zberateľov olympijských a športových memorabílií v Bratislave

Organizátor:

» Slovenský olympijský výbor

» Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov

Zberateľské oblasti: olympijské odznaky, poštové známky, telefónne karty, mince, medaily, plakety, autogramy, knihy, vlajky, suveníry, kľúčenky, odevy a iné s olympijskou a športovou tematikou.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Branislav Delej


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov