Výmenné stretnutie zberateľov v Pezinku

Pozvanie na výmenné stretnutie zberateľov rôznych zberateľských odborov v Pezinku.

24. 10. 2021

Zberateľské burzy:
Výmenná burza v Strakoniciach (Česká republika)

Výmenná burza v Strakoniciach (Česká republika)
Miesto: Restaurace Sokolovna, Na Stráži 340, Strakonice (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 25. 09. 2021

Pozvanie na výmennú burza v Strakoniciach (Česká republika).


Čas konania: 7:30 - 11:00

Zberateľské odbory: známky, pohľadnice, zápalkové a fezové nálepky, pivné etikety a fľaše, odznaky, mince.

Organizátor: KF 02-2 Strakonice


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:

© Časopis FILATELIE / Informace SČF


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov