Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014 - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Poznáme najkrajšie známky sveta za rok 2018!

Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014

Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014

Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014


Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014   Jubilejné 25. číslo filatelistického zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016, ktorý obsahuje zaujímavé odborné a popularizačné články o filatelii a príbuzných zberateľských odboroch od významných košických zberateľov.
 


KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014


Vydala Štátna vedecká knižnica v Košiciach pre KF 54-01 v Košiciach a Združenie klubov filatelistov východného Slovenska pre účely vzdelávania s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Redakčná rada: Dušan Evinic, Prof. MVDr. Imrich Maraček, Dr,Sc., Ing. Ján Marenčík, Viliam Gaál, Dr. Tichomír Kotek
Adresa redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice
Náklad: 150 kusov


Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014

Obsah:
 • Kiššimon, M.: Veľká vojna.
 • Dobál, H.: Kresťanská filatelia - Vianoce.
 • Pálka, J.: Vozová pošta Rakúskeho cisárstva (Uhorska) v predznámkovom období.
 • Evinic, D.: Listinné kolky - vydania pre Slovensko 1939, 1942, 1945, 1946.
 • Kotek, T.: Košický perfin firmy Ignác Ungar a syn I.I.ésF.
 • Gerec, M.: Slovenské známkové zošitky.
 • Gaál, V.: Košické príležitostné tlače a pečiatky (2014)i.
 • Marenčík, J.: Odtlačky výplatných strojov na Slovensku v rokoch 1939, 1945 a 1993.
 • Háber, P.: Balíkové známky Dánska 1919 - 1975.
 • Maraček, I. - Kostecká, Z.: Štyridsaťročná spolupráca KF 54-01 a UVLaF v Košiciach.
 • Výbor KF 54-01 Košice: Správa o činnosti KF 54-01 Košice za rok 2013.
 • Výbor KF 54-01 Košice: Zapojenie košických filatelistov do funkcií a rozličných filatelistických organizáciách.
 • Výbor KF 54-01 Košice: Naši jubilanti, spomíname.
 • Gaál, V.:Život filatelistu je zaujímavý.

Záujemcovia o zborník si ho môžu objednať u redaktora poštou: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice alebo emailom: janmarencik@gmail.com.
Poslať komentár
Súvisiace oznamy (2):

Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 24/2013Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 24/2013
Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 23/2012


Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 07. 12. 2014 17:59
 
Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014

Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014
Vydanie zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Nežijeme preto, aby sme sa učili cudzie jazyky, ale jazyky niekedy potrebujeme na to, aby sme lepšie žili.

( parafráza známeho príslovia)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk