Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 25/2014 - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
 • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Exchange collectors meeting in Bratislava (Slovakia)

Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 25/2014

Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 25/2014

Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 25/2014


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 25/2014   Jubilee 25th volume of the yearbook KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016 which contains interesting specialised and popular articles on philately and relates collecting areas by renowned Kosice collectors.
 


KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014


Vydala Štátna vedecká knižnica v Košiciach pre KF 54-01 v Košiciach a Združenie klubov filatelistov východného Slovenska pre účely vzdelávania s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Redakčná rada: Dušan Evinic, Prof. MVDr. Imrich Maraček, Dr,Sc., Ing. Ján Marenčík, Viliam Gaál, Dr. Tichomír Kotek
Adresa redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice
Náklad: 150 kusov


Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014

Obsah:
 • Kiššimon, M.: Veľká vojna.
 • Dobál, H.: Kresťanská filatelia - Vianoce.
 • Pálka, J.: Vozová pošta Rakúskeho cisárstva (Uhorska) v predznámkovom období.
 • Evinic, D.: Listinné kolky - vydania pre Slovensko 1939, 1942, 1945, 1946.
 • Kotek, T.: Košický perfin firmy Ignác Ungar a syn I.I.ésF.
 • Gerec, M.: Slovenské známkové zošitky.
 • Gaál, V.: Košické príležitostné tlače a pečiatky (2014)i.
 • Marenčík, J.: Odtlačky výplatných strojov na Slovensku v rokoch 1939, 1945 a 1993.
 • Háber, P.: Balíkové známky Dánska 1919 - 1975.
 • Maraček, I. - Kostecká, Z.: Štyridsaťročná spolupráca KF 54-01 a UVLaF v Košiciach.
 • Výbor KF 54-01 Košice: Správa o činnosti KF 54-01 Košice za rok 2013.
 • Výbor KF 54-01 Košice: Zapojenie košických filatelistov do funkcií a rozličných filatelistických organizáciách.
 • Výbor KF 54-01 Košice: Naši jubilanti, spomíname.
 • Gaál, V.:Život filatelistu je zaujímavý.

Záujemcovia o zborník si ho môžu objednať u redaktora poštou: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice alebo emailom: janmarencik@gmail.com.
Post a comment
Related announcements (2):

Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 24/2013Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 24/2013
Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 23/2012


Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 07. 12. 2014 17:59
 
Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 25/2014

Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 25/2014
Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 25/2014
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(Susan Jeffers)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk