National philatelic exchange bourse with international participation in Levice (Slovakia)

Invitation to the national philatelic exchange bourse with international participation in Levice (Slovakia).

11. 10. 2020

Books, magazines and other publications:
Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 24/2013

Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 24/2013
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 27. 01. 2014 15:01

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o vydaní nového zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 24/2013, ktorý obsahuje zaujímavé odborné a popularizačné články o filatelii a príbuzných zberateľských odboroch od významných košických zberateľov. Číslo je venované 60 rokom organizovanej mládežníckej filatelie v Košiciach.

KOŠICE VO FILATELII č. 24/2013


Vydala Štátna vedecká knižnica v Košiciach pre KF 54-01 v Košiciach a Združenie klubov filatelistov východného Slovenska pre účely vzdelávania.
Redakčná rada: Dušan Evinic, MVDr. Alexander Bárd, CSc., Mgr. Daniela Slezáková, Ing. Ján Marenčík
Adresa redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice
Náklad: 90 kusov


Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 24/2013

Obsah:
  • Pálka, J.: Korešpondencia šľachtického rodu Andrássy.
  • Maraček, I.: Po stopách zdravia a choroby človeka a zvierat.
  • Kotek, T.: Joseph SLoper 1813 - 1890.
  • Evinic, D.: Čo v príručke nenájdete.
  • Gaál, V.: Košické príležitostné tlače a pečiatky (2013).
  • Marenčík, J.: 75 rokov od konania Výstavy východu ČSR - Košice 1838.
  • Výbor KF 54 - 01 Košice: Naši tohoroční jubilanti.
  • Dobál, H.: Poľná pošta v roku 1918 - 1919.
  • Výbor KF 54 - 01 Košice: 60. výročie začatia činnosti Krúžkov mladých filatelistov.
  • Gaál, V.: Príbeh Jednej pohľadnice.

Záujemcovia o zborník si ho môžu objednať u redaktora poštou: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice alebo emailom: janmarencik@gmail.com.Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists