Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 3/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

29. 12. 2023

Books, magazines and other publications:
Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 24/2013

Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 24/2013
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 27. 01. 2014 15:01

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o vydaní nového zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 24/2013, ktorý obsahuje zaujímavé odborné a popularizačné články o filatelii a príbuzných zberateľských odboroch od významných košických zberateľov. Číslo je venované 60 rokom organizovanej mládežníckej filatelie v Košiciach.

KOŠICE VO FILATELII č. 24/2013


Vydala Štátna vedecká knižnica v Košiciach pre KF 54-01 v Košiciach a Združenie klubov filatelistov východného Slovenska pre účely vzdelávania.
Redakčná rada: Dušan Evinic, MVDr. Alexander Bárd, CSc., Mgr. Daniela Slezáková, Ing. Ján Marenčík
Adresa redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice
Náklad: 90 kusov


Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 24/2013

Obsah:
  • Pálka, J.: Korešpondencia šľachtického rodu Andrássy.
  • Maraček, I.: Po stopách zdravia a choroby človeka a zvierat.
  • Kotek, T.: Joseph SLoper 1813 - 1890.
  • Evinic, D.: Čo v príručke nenájdete.
  • Gaál, V.: Košické príležitostné tlače a pečiatky (2013).
  • Marenčík, J.: 75 rokov od konania Výstavy východu ČSR - Košice 1838.
  • Výbor KF 54 - 01 Košice: Naši tohoroční jubilanti.
  • Dobál, H.: Poľná pošta v roku 1918 - 1919.
  • Výbor KF 54 - 01 Košice: 60. výročie začatia činnosti Krúžkov mladých filatelistov.
  • Gaál, V.: Príbeh Jednej pohľadnice.

Záujemcovia o zborník si ho môžu objednať u redaktora poštou: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice alebo emailom: janmarencik@gmail.com.Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists