Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

14. 04. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Vydanie knihy PARALYMPIJSKÉ HRY vo filatelii / PARALYMPIC GAMES in Philately

Vydanie knihy PARALYMPIJSKÉ HRY vo filatelii / PARALYMPIC GAMES in Philately
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 16. 07. 2012 21:03

Informácia o vydaní zaujímavej knihy PARALYMPIJSKÉ HRY vo filatelii / PARALYMPIC GAMES in Philately.

Vydavateľ a autor: ERVO - Ervín Smažák, Bratislava
Grafické vyhotovenie: Peter Buček (Artwell Creative, s.r.o.), Bratislava
Tlač a väzba: Kníhtlač - Gerthofer, Zohor
Preklad do anglického jazyka: Vojtech Jankovič
Vydané pre: Slovenských paralympijský výbor
Jazyk: slovenský, anglický

Na slovenskom knižnom trhu sa objavila zaujímavá a svojou podstatou unikátna dvojjazyčná knižná publikácia, ktorá mapuje históriu paralympijského športu a úspechy slovenských paralympijských športovcov z pohľadu poštových známok a filatelie: PARALYMPIJSKÉ HRY vo filatelii / PARALYMPIC GAMES in Philately. Autorom knihy, ktorá vyšla v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom je zberateľ, vydavateľ a publicista Ervín Smažák.


Kniha PARALYMPIJSKÉ HRY vo filatelii / PARALYMPIC GAMES in Philately


Autor na 52 stranách veľkého formátu približuje históriu vzniku paralympijských hier od roku 1948 až po súčasnosť. V prvej časti sa venuje letným a zimným paraolympijským hrám, v druhej časti sa venuje slovenským paraolympijským športovcom a ich účasti na paralympiádach. Všetky textové informácie sú doplnené bohatými plnofarebnými obrazovými ilustráciami - poštovými známkami celého sveta a ďalšími filatelistických materiálmi k spomínaným paralympijským podujatiam, čo robí z knihy nielen dobrý informačný zdroj, ale hlavne ilustrovaný katalóg materiálov vydaných materiálov k paralympijským hrám, vrátane všetkých materiálov, ktoré vydala na Slovensku Slovenská pošta, a. s., a tiež vydavateľstvo ERVO a Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie. Súčasťou knihy sú - ako sa u vydavateľstva ERVO stáva už pomaly dobrým zvykom - filatelistické prílohy: poštová známkaobálka prvého dňa (FDC) Paralympijské hry Londýn 2012pamätný list vydaný pri príležitosti vydania a inaugurácie tejto známky.


Obálka prvého dňa (FDC) k poštovej známke Paralympijské hry Londýn 2012

Pamätný list k poštovej známke Paralympijské hry Londýn 2012

S knižkou PARALYMPIJSKÉ HRY vo filatelii / PARALYMPIC GAMES in Philately sa môžete bližšie zoznámiť na najbližšom Zberateľskom rande v Rendez-vous.

(Viac informácii vrátane podrobnejšieho popisu a možnosti kúpy alebo objednania knihy pripojíme v krátkom čase.)


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov