Observations from the opening of the exhibition THE BEST OF FRANTIŠEK HORNIAK`S WORKS in Piestany (Slovakia)

Report supplemented with photos from the opening of the exhibition THE BEST OF FRANTIŠK HORNIAK'S WORK in Piešťany.

18. 11. 2022

Books, magazines and other publications:
Issue of the book PARALYMPIJSKE HRY vo filatelii / PARALYMPIC GAMES in Philately

Issue of  the book PARALYMPIJSKE HRY vo filatelii / PARALYMPIC GAMES in Philately
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 16. 07. 2012 21:03

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o vydaní zaujímavej knihy PARALYMPIJSKÉ HRY vo filatelii / PARALYMPIC GAMES in Philately.

Vydavateľ a autor: ERVO - Ervín Smažák, Bratislava
Grafické vyhotovenie: Peter Buček (Artwell Creative, s.r.o.), Bratislava
Tlač a väzba: Kníhtlač - Gerthofer, Zohor
Preklad do anglického jazyka: Vojtech Jankovič
Vydané pre: Slovenských paralympijský výbor
Jazyk: slovenský, anglický

Na slovenskom knižnom trhu sa objavila zaujímavá a svojou podstatou unikátna dvojjazyčná knižná publikácia, ktorá mapuje históriu paralympijského športu a úspechy slovenských paralympijských športovcov z pohľadu poštových známok a filatelie: PARALYMPIJSKÉ HRY vo filatelii / PARALYMPIC GAMES in Philately. Autorom knihy, ktorá vyšla v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom je zberateľ, vydavateľ a publicista Ervín Smažák.


Kniha PARALYMPIJSKÉ HRY vo filatelii / PARALYMPIC GAMES in Philately


Autor na 52 stranách veľkého formátu približuje históriu vzniku paralympijských hier od roku 1948 až po súčasnosť. V prvej časti sa venuje letným a zimným paraolympijským hrám, v druhej časti sa venuje slovenským paraolympijským športovcom a ich účasti na paralympiádach. Všetky textové informácie sú doplnené bohatými plnofarebnými obrazovými ilustráciami - poštovými známkami celého sveta a ďalšími filatelistických materiálmi k spomínaným paralympijským podujatiam, čo robí z knihy nielen dobrý informačný zdroj, ale hlavne ilustrovaný katalóg materiálov vydaných materiálov k paralympijským hrám, vrátane všetkých materiálov, ktoré vydala na Slovensku Slovenská pošta, a. s., a tiež vydavateľstvo ERVO a Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie. Súčasťou knihy sú - ako sa u vydavateľstva ERVO stáva už pomaly dobrým zvykom - filatelistické prílohy: poštová známkaobálka prvého dňa (FDC) Paralympijské hry Londýn 2012pamätný list vydaný pri príležitosti vydania a inaugurácie tejto známky.


Obálka prvého dňa (FDC) k poštovej známke Paralympijské hry Londýn 2012

Pamätný list k poštovej známke Paralympijské hry Londýn 2012

S knižkou PARALYMPIJSKÉ HRY vo filatelii / PARALYMPIC GAMES in Philately sa môžete bližšie zoznámiť na najbližšom Zberateľskom rande v Rendez-vous.

(Viac informácii vrátane podrobnejšieho popisu a možnosti kúpy alebo objednania knihy pripojíme v krátkom čase.)


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists