Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

01. 09. 2021

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Vychádza personalizovaný UTL: MEDZINÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA PLANÉTA ZNÁMOK PARÍŽ 2014

Vychádza personalizovaný UTL: MEDZINÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA PLANÉTA ZNÁMOK PARÍŽ 2014
Autor: Ľubomír Floch
Publikované: 23. 11. 2014 09:04
Aktualizované: 28. 11. 2014 01:26

Informácia o personalizovanom upravenom tlačovom liste (UTL): MEDZINÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA PLANÉTA ZNÁMOK PARÍŽ 2014 v úprave Ľubomíra Flocha (ZSF).


Dátum vydania: 28. 10. 2014. Náklad: 260 kusov. Tlačiareň: Kasico a.s. Bratislava, štvorfarebný ofset.

Výtvarný návrh: Ľubomír Floch, technická spolupráca: Adrián Ferda


Na upravenom tlačovom liste 208 x 128 mm (UTL) je vyrozprávaný príbeh účasti exponátov členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) na výstave. Horný okraj obsahuje oficiálny názov výstavy EXPOSITION PHILATÉLIQUE INTERNATIONALE PLANETE TIMBRES PARIS 2014. Na kupóne slovenskej poštovej známky (Pofis 453/2009) je ofsetom vytlačené logo výstavy obsahujúce heslo výstavy AUX TIMBRES CITOYENS ! (Občania, hor sa k známkam!), dátum a miesto konania. Známka i kupón sú ladené vo farbách biela, modrá, červená, v národných farbách Slovenskej republiky a Francúzska. Výstava sa uskutočnila v Paríži, ktorého krásu mohli porotcovia, národní komisári a pozvaní hostia obdivovať počas výletu loďou. Konala sa vo výstavnom areáli parížskej botanickej záhrady (Parc Floral de Paris). Páv je symbolom záhrady. V spoločenskom pavilóne záhrady sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov výstavy (palmares). Vystavovatelia získali jednotnú výstavnú medailu, na ktorej je vyobrazená významná architektonická dominanta Paríža - budova Francúzskeho inštitútu (Institut de France). Je to najvýznamnejšia kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Francúzska, ktorú dal postaviť kardinál Richelieu (1695) a sídli v ňom i „spoločenstvo nesmrteľných“ - Francúzska akadémia vied. Identický obraz je i na francúzskej známke vydanej k 87. Kongresu francúzskeho filatelistického zväzu (FFAP), ktorý sa uskutočnil počas výstavy. Mená vystavovateľov, členov ZSF a dosiahnuté výsledky sú popísané na ľavom okraji UTL.

UTL je číslovaný kníhtlačou od 0001 po 0260. Má ochranný prvok proti falšovaniu, jednobodové mikropísmo názvu výstavy (PLANETETIMBRESPARIS2014...) pod dolným okrajom rámika kupónu.


Personalizovaný upravený tlačový list MEDZINÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA PLANÉTA ZNÁMOK PARÍŽ 2014


Pôvodný návrh, ktorý nebol realizovaný:


Personalizovaný upravený tlačový list MEDZINÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA PLANÉTA ZNÁMOK PARÍŽ 2014


Autor: Ľubomír Floch

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov