The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Issue of personalised adjusted printing sheet (UTL): INITERNATIONAL PHILATELIC EXHIBITION PLANETE TIMBRES PARIS 2014

Issue of personalised adjusted printing sheet (UTL): INITERNATIONAL PHILATELIC EXHIBITION PLANETE TIMBRES PARIS 2014
Author: Ľubomír Floch
Published: 23. 11. 2014 09:04
Updated: 28. 11. 2014 01:26

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o personalizovanom upravenom tlačovom liste (UTL): MEDZINÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA PLANÉTA ZNÁMOK PARÍŽ 2014 v úprave Ľubomíra Flocha (ZSF).


Dátum vydania: 28. 10. 2014. Náklad: 260 kusov. Tlačiareň: Kasico a.s. Bratislava, štvorfarebný ofset.

Výtvarný návrh: Ľubomír Floch, technická spolupráca: Adrián Ferda


Na upravenom tlačovom liste 208 x 128 mm (UTL) je vyrozprávaný príbeh účasti exponátov členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) na výstave. Horný okraj obsahuje oficiálny názov výstavy EXPOSITION PHILATÉLIQUE INTERNATIONALE PLANETE TIMBRES PARIS 2014. Na kupóne slovenskej poštovej známky (Pofis 453/2009) je ofsetom vytlačené logo výstavy obsahujúce heslo výstavy AUX TIMBRES CITOYENS ! (Občania, hor sa k známkam!), dátum a miesto konania. Známka i kupón sú ladené vo farbách biela, modrá, červená, v národných farbách Slovenskej republiky a Francúzska. Výstava sa uskutočnila v Paríži, ktorého krásu mohli porotcovia, národní komisári a pozvaní hostia obdivovať počas výletu loďou. Konala sa vo výstavnom areáli parížskej botanickej záhrady (Parc Floral de Paris). Páv je symbolom záhrady. V spoločenskom pavilóne záhrady sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov výstavy (palmares). Vystavovatelia získali jednotnú výstavnú medailu, na ktorej je vyobrazená významná architektonická dominanta Paríža - budova Francúzskeho inštitútu (Institut de France). Je to najvýznamnejšia kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Francúzska, ktorú dal postaviť kardinál Richelieu (1695) a sídli v ňom i „spoločenstvo nesmrteľných“ - Francúzska akadémia vied. Identický obraz je i na francúzskej známke vydanej k 87. Kongresu francúzskeho filatelistického zväzu (FFAP), ktorý sa uskutočnil počas výstavy. Mená vystavovateľov, členov ZSF a dosiahnuté výsledky sú popísané na ľavom okraji UTL.

UTL je číslovaný kníhtlačou od 0001 po 0260. Má ochranný prvok proti falšovaniu, jednobodové mikropísmo názvu výstavy (PLANETETIMBRESPARIS2014...) pod dolným okrajom rámika kupónu.


Personalizovaný upravený tlačový list MEDZINÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA PLANÉTA ZNÁMOK PARÍŽ 2014


Pôvodný návrh, ktorý nebol realizovaný:


Personalizovaný upravený tlačový list MEDZINÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA PLANÉTA ZNÁMOK PARÍŽ 2014


Author: Ľubomír Floch

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists