Vstup do Európskej únie - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Tematická aukcia FilaNotes: Nechajme známky a celistvosti rozprávať

Vstup do Európskej únie

Vstup do Európskej únie

Poštová známka


Vstup do Európskej úniePoštová známka Vstup do Európskej únie
Vstup do Európskej únie

Príležitostná poštová známka vydaná na počesť vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Spoločné vydanie s Českou republikou, Cyprom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Maltou, Maďarskom, Poľskom a Slovinskom.

Deň vydania: 01. 05. 2004
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 18 Sk
Rozmery známky: 39,5 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 10
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 300000
Textový motív: Nie je
Obrazový motív: Vlajky 10 vstupujúcich krajín, žlté hviezdičky Európskej únie, mapa Európy.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Vstup do Európskej únie (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti::

Emisia Vstup do Európskej únie vychádza v deň, kedy Slovenská republika urobí významný historický krok a stane sa členom Európskej únie. Európska únia (EÚ) je spoločenstvom demokratických európskych štátov, ktoré sa zaviazali spolupracovať na dosiahnutí mieru a prosperity. Predstava EÚ sa zrodila pri hľadaní modelu európskej integrácie po 2. svetovej vojne. Myšlienku zjednotenia Európy po prvý raz prezentoval 9. mája 1950 Robert Schuman, minister zahraničných vecí Francúzska. Tento deň sa považuje za deň zrodu dnešnej EÚ a oslavuje sa ako Deň Európy. Odvtedy EÚ priniesla polstoročie stability, mieru a prosperity. Do EÚ postupne pristupovali jednotlivé členské štáty a 1. mája 2004 pribudne desať ďalších, medzi nimi aj Slovenská republika. Únia sa tak rozšíri na 25 členských štátov. V novembri 2003 sa pristupujúce krajiny na Malte dohodli na spoločnom vydaní známky – Zjednotená Európa. Autorom dizajnu známky, FDC aj FDC pečiatky je dizajnér Maltskej pošty Jean Pierre Mizzi. Prezentovaná emisia je spoločným vydaním pristupujúcich krajín uvedených na tlačovom liste. Každá z nich má v ľavom dolnom rohu známky vyobrazenú svoju štátnu vlajku. FDC prináša štylizovanú mapu Európy s názvami jednotlivých pristupujúcich krajín. Stvárnenie pečiatky na FDC je inšpirované symbolom EÚ – dvanásť hviezdičiek obkolesuje kontúry územia Slovenskej republiky.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Vstup do Európskej únie

Vstup do Európskej únie
Vstup do Európskej únie
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Naučte sa súhlasiť so svojimi cieľmi, nie so svojimi pochybnosťami.

(Vladimír Vaško)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.