Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštová známka:
Vstup do Európskej únie

Vstup do Európskej únie
Deň vydania: 01. 05. 2004
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 18 Sk
Rozmery známky: 39,5 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 10
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 300000

Príležitostná poštová známka vydaná na počesť vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Spoločné vydanie s Českou republikou, Cyprom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Maltou, Maďarskom, Poľskom a Slovinskom.


Textový motív: Nie je

Obrazový motív: Vlajky 10 vstupujúcich krajín, žlté hviezdičky Európskej únie, mapa Európy.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Vstup do Európskej únie (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Emisia Vstup do Európskej únie vychádza v deň, kedy Slovenská republika urobí významný historický krok a stane sa členom Európskej únie. Európska únia (EÚ) je spoločenstvom demokratických európskych štátov, ktoré sa zaviazali spolupracovať na dosiahnutí mieru a prosperity. Predstava EÚ sa zrodila pri hľadaní modelu európskej integrácie po 2. svetovej vojne. Myšlienku zjednotenia Európy po prvý raz prezentoval 9. mája 1950 Robert Schuman, minister zahraničných vecí Francúzska. Tento deň sa považuje za deň zrodu dnešnej EÚ a oslavuje sa ako Deň Európy. Odvtedy EÚ priniesla polstoročie stability, mieru a prosperity. Do EÚ postupne pristupovali jednotlivé členské štáty a 1. mája 2004 pribudne desať ďalších, medzi nimi aj Slovenská republika. Únia sa tak rozšíri na 25 členských štátov. V novembri 2003 sa pristupujúce krajiny na Malte dohodli na spoločnom vydaní známky – Zjednotená Európa. Autorom dizajnu známky, FDC aj FDC pečiatky je dizajnér Maltskej pošty Jean Pierre Mizzi. Prezentovaná emisia je spoločným vydaním pristupujúcich krajín uvedených na tlačovom liste. Každá z nich má v ľavom dolnom rohu známky vyobrazenú svoju štátnu vlajku. FDC prináša štylizovanú mapu Európy s názvami jednotlivých pristupujúcich krajín. Stvárnenie pečiatky na FDC je inšpirované symbolom EÚ – dvanásť hviezdičiek obkolesuje kontúry územia Slovenskej republiky.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov